Svenska företagare alltmer negativa till ökad EU-integration

augusti 5, 2015 Arbetsmarknad , Ekonomi , Forskning

En undersökning med företagsledare inom EU och europeiska grannländer från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton visar att svenska företag nu är betydligt mer negativt inställda till en ökad integration inom EU än under 2014.

Drygt en fjärdedel (26 %) vill inte se någon ökad integration, vare sig ekonomiskt eller politiskt inom EU. Det är en ökning med tolv procentenheter jämfört med förra året och innebär att Sverige är det land i undersökningen som förhåller sig kyligast till en ökad integration.

Spanien, Tyskland och Polen är de tre länder där högst andel företag vill se en ökad ekonomisk integration. Storbritannien och Sverige (som båda är utanför euron) är också mest skeptiska till en ökad ekonomisk integration i EU. De svenska företagen är dock betydligt mer positiva till ökat politiskt samarbete än de brittiska företagen. 24 procent av företagen i Sverige är positiva till detta, jämfört med bara 4 procent i Storbritannien.

Brixit oroar
Undersökningen visar också att hälften av de svenska företagen tror att en Grexit – att Grekland lämnar euron – skulle vara positivt för Europa. Bland de 18 länderna i undersökningen är därmed Sverige det land som i högst utsträckning tror att effekterna skulle bli positiva. Däremot är de svenska företagen betydligt mer oroade över Brixit – dvs att Storbritannien lämnar EU. 73 procent av de intervjuade svenska företagen tror att effekterna skulle bli negativa.
– En Brixit skulle vara ett hårt slag mot EU-samarbetet och de svenska företagen är här lika oroade som de brittiska företagen över vilka effekter ett utträde ur EU skulle få, säger Peter Bodin, vd Grant Thornton i Sverige.
Företagen i undersökningen har även intervjuats om vilket enskilt största hot man ser mot den ekonomiska stabiliteten i EU. Resultatet visar en skillnad mellan de företag som ingår i eurozonen jämfört med övriga. För euroländerna toppar den höga arbetslösheten med 25 procent, medan ländernas höga skuldnivåer ses som det största hotet bland företagen utanför eurozonen. I Sverige har 38 procent svarat att den höga arbetslösheten är det största hotet.


Läs mer