Svårt isläge kräver extra åtgärder

Svårt isläge kräver extra åtgärder

Vanligtvis är isläget svårare på den finska delen av kvarken, men i år har det varit tvärtom. På bilden Piteå hamn. Foto: Klara Eriksson.

Den hårda vintern medför konsekvenser för vintersjöfarten. Till samtliga hamnar från Sundsvall och nordvart krävs nu isbrytarassistans. Även i Mälaren, Vänern och Kalmarsund stationeras nu Sjöfartsverkets isbrytande fartyg.

– Isläget har varit lite värre i år än vanligt. Vanligtvis blåser isen över till Finland men det har de inte gjort på samma sätt år, säger Ulrika Nilsson vd för Piteå hamn.

Piteå hamn och Luleå hamn delar på isbrytaren Victoria, som håller isen borta från hamnarna, ut till farleden, där Sjöfartsverkets isbrytande fartyg tar över.

Sjöfartsverkets isbrytarflotta bestående av de fem statsisbrytarna har i vinter förstärkts med Sjöfartsverkets isbrytande arbetsfartyg Scandica, Fyrbyggaren samt Baltica. Även Finlands samtliga statsisbrytare har gått i tjänst. Isbrytaren Thetis har även hyrts in från det finska rederiet Alfons Håkans för att stötta den svenska sidan av Bottenhavet.

– Isläget innebär att det krävs assistans av isbrytare för att nå samtliga hamnar från Sundsvall och nordvart. Det innebär i sin tur att sjöfarten bör förvänta sig något längre väntetider för assistans in och ut ur hamnarna. Målet är att medelvärdet för väntetiden på isbrytarassistans ska vara fyra timmar, säger Amund E. B. Lindberg, driftledare vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Restriktioner gäller för sjöfarten på Bottenviken, Norra Kvarken, Ångermanälven, Bottenhavet, ostkusten ned till Karlmarsund, Vänern och Göta älv samt Mälaren. Restriktioner innebär att endast fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans. I Sverige införs restriktioner varje vinter, särskilt till hamnarna längs övre Norrlandskusten.

Fakta om isbrytning

  • Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör isbrytarna en viktig funktion för att Sveriges infrastruktur ska stå sig stark.
  • Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt. Sjöfartsverket bryter is till havs och assisterar, dirigerar, leder och bogserar fartyg som har problem att komma fram.
    Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer. Även Sjöfartsverkets arbetsfartyg Baltica och Scandica har isbrytarförmåga. Vid behov hyrs externa resurser i form av bland annat bogserbåtar in.
  • Isbrytarledningen är stationerad i Norrköping och är i tjänst dygnet runt under issäsongen.

Läs mer