DEBATT: Kilometerskatten kräver schyssta konkurrensvillkor

april 3, 2018 Åsikt , Miljö/CSR , Transport

Regeringen har nyligen presenterat ett nytt förslag om en kilometerskatt. Denna gång handlar det inte om ett heltäckande förslag utan om ett inriktningsförslag. Men för att vi ska kunna ställa oss bakom förslaget krävs skatteväxling och att konkurrenssituationen för våra svenska åkare förbättras, skriver Mattias Dahl, vd för Transportföretagen i SvD idag.

“Enligt det nya förslaget ska kilometerskatten inte omfatta hela vägnätet. Vidare ska skatten differentieras utifrån bland annat fordonsegenskaper och om lastbilen kör i tätort eller i landsbygd. Förslaget väcker i dessa delar flera frågor. Det är bland annat oklart vilka vägar som ska undantas och vilka skattenivåer som är aktuella”, skriver Mattias Dahl.

“Regeringen marknadsför det nya förslaget som ett led i stärkandet av konkurrensvillkoren för vår svenska åkerinäring gentemot utländska åkare. Det talas om att konkurrensvillkoren mellan utländska åkare och svenska åkare utjämnas eftersom förslaget innebär att alla som kör på våra svenska vägar ska betala kilometerskatt. Det låter ju bra. Vi önskar inget hellre än att vi tar tag i den osunda konkurrensen som råder vägarna. Problemet är att förslaget om kilometerskatt inte kommer att utjämna konkurrensvillkoren mellan utländska och svenska åkare. I bästa fall kommer den osunda konkurrensen att förbli lika osund som idag. I värsta fall blir den än mer osund”.

“Låt oss säga att den samlade kostnaden för svenska åkare som följer alla regler och betalar skatt i Sverige är 100 kronor medan kostnaden för utländska åkare som inte följer alla regler eller betalar skatt i Sverige är 25 kronor. Låt oss säga att kilometerskatten införs och att den kostar 25 kronor. Det skulle innebära att kostnaden för svenska åkare som följer alla regler och betalar skatt i Sverige blir 125 kronor medan kostnaden för utländska åkare som inte följer alla regler eller betalar skatt i Sverige blir 50 kronor. Exakt samma konkurrensnackdel för svenska åkare som tidigare. Skillnaden i kostnadsläge blir oförändrat. Möjligen blir det än värre för svenska åkare eftersom deras marginaler blir än mer pressade.”

“Menar regeringen allvar med att vilja komma tillrätta med den osunda konkurrensen på våra svenska vägar måste förslaget om kilometerskatt kompletteras med två saker.

• För det första behövs reformer som sänker kostnaderna för svenska åkare, det kan till exempel handla om att reducera fordons- och bränsleskatterna. 
• För det andra måste regelefterlevnaden bli bättre på våra vägar. Här har regeringen lagt en del bra förslag som till exempel möjligheten att klampa lastbilar under längre tid.

Grundproblemet består dock, upptäcktsrisken är för låg eftersom vi har för få trafikpoliser.

 Vi är inte emot en avståndsbaserad skatt i sig. Vi anser att det nya förslaget till inriktning till kilometerskatt är bättre än det förra förslaget. Det gäller bland annat möjligheterna att differentiera mellan körning i stad eller på landsbygd samt att ta hänsyn till fordonets miljöegenskaper. För att vi ska kunna ställa oss bakom förslaget krävs dock att den nya skatten växlas mot en sänkning av de befintliga skatterna – krona för krona – samt att konkurrenssituationen för våra svenska åkare förbättras.”

Mattias Dahl
vd, Transportföretagen