Svagt första halvår för Green Cargo

Svagt första halvår för Green Cargo

Svagt första halvår 2018 för Green Cargo. Foto: Green Cargo.

Green Cargo redovisar en förlust efter skatt på 42 miljoner kronor för andra kvartalet i år. Motsvarande period i fjol var förlusten fyra miljoner kronor.

Det svaga resultatet drivs av lägre transportintäkter som beror på minskade volymer orsakat av störningar i infrastrukturen, enligt bolaget.  Driftskostnader, som inte minskar i samma utsträckning som volymen, tillsammans med höga kostnader för utrikestrafik och fordonsunderhåll, har också påverkat resultatet negativt.

– De ökade kostnaderna avseende underhåll är delvis ett eftersläp från den besvärliga vintern under årets första kvartal. För att sänka kostnadsnivån på utrikestransporter förbereder vi nu för att producera trafiken genom Danmark delvis i egen regi, säger Green Cargos tillförordnade vd Erik Johansson, i ett pressmeddelande.

Men efterfrågan på Green Cargos tjänster är fortsatt god, menar man. Sammantaget har företaget tecknat nya transportavtal för nästan 213 miljoner kronor under årets andra kvartal. För att möta den ökade efterfrågan på Green Cargos tjänster pågår ett aktivt arbete med att rekrytera nya lokförare.

– Det pågår ett fokuserat arbete för att rekrytera lokförare för att möta den efterfrågan som finns, säger Erik Johansson.

Under sommaren testas Green Cargos nya sexaxliga Transmontanalok, som har en dragkraft upp till 3000 ton, motsvarande dubbelt så mycket som ett konventionellt RC-lok.

– Dessa kommer att bli en mycket viktig pusselbit i vår strävan att återta och stärka marknadsandelar inom branscher med tyngre transporter som skog och stål. Genom de nya loken tas ytterligare steg mot visionen att leverera hållbar järnvägslogistik i världsklass, avslutar Erik Johansson.


Läs mer