Stortapp för järnvägsgods i Ystad hamn

januari 20, 2017 Infrastruktur , Sjöfart , Transport
Stortapp för järnvägsgods i Ystad hamn
Färre järnvägsvagnar men fler lastbilar genom Ystad hamn 2016. Foto: Ystad hamn.

Färre järnvägsvagnar men fler lastfordon genom Ystad hamn 2016. Foto: Ystad hamn.

Järnvägsvolymerna rasade med över 13 procent i Ystad hamn 2016. I övrigt ökar godset.  

Det går åt fel håll för järnvägsgodset på många håll i transportsystemet.
I Ystad hamn ökar godsvolymerna med drygt 11,4 procent 2016, men det är lastbilstrafiken från öst som står för ökningen.
 Antalet järnvägsvagnar rasar däremot med 13,3 procent från redan låga nivåer. Bara drygt 9 000 tågvagnar passerade hamnen 2016, mot totalt närmare 230 000 lastfordon. Ystad hamn förklarar minskningen med bland annat dålig spårkapacitet för godståg i Sverige samt låga priser för lastbilstransporter.
 I övrigt visar Ystad hamn på rekordsiffror för 2016. För första gången passerade fler än två miljoner passagerare hamnen och även trafiken av lastfordon, personbilar och bussar ökade. Hamnen förbereder sig nu inför framtiden bland annat genom att projektera två nya färjelägen.

Läs mer