Nya kranar ökar kapaciteten på Malmö kombiterminal

januari 17, 2017 Infrastruktur , Logistik , Transport

I dagarna tas nya kranar i bruk på Malmö kombiterminal.

-Vi har sex rena kombiterminaler,  i Malmö, Helsingborg, Göteborg, Nässjö, Stockholm och Västerås. Den i Göteborg är i stort sett fullbelagd och Malmö har också ökat mycket. Därför skaffar vi nya kranar där, säger Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen.

Malmö Kombiterminal ligger perfekt strategiskt för kostnads- och miljöeffektiva transporter i både Sverige och Europa. Här lastas gods mellan tåg och lastbil. Med de nya kranarna kommer man kunna ta emot fler tåg.

– Den nya kapaciteten ger möjlighet att lyfta bort 140 000 lastbilar per år från vägarna. Dessa lastbilar, ställda på rad, skulle motsvara sträckan Malmö-Umeå tur och retur. Klimatbelastningen mätt i CO2-utsläpp minskar med över 99 procent om man väljer tåg istället för lastbil, säger Micael Svensson.

Att volymerna av gods inte ökar på järnvägarna beror på att många har dåliga kunskaper om fördelarna med järnvägsgods, även prismässigt, menar han.

– Det finns också utrymme på spåren att öka järnvägsgodset. Det är enda lösningen för att nå utsläppsmålen och få över mer gods från väg till järnväg.

Mertz Transport, som är terminaloperatör, ser möjligheter att expandera med kranarna på terminalen i Malmö.

– Vi har under lång tid haft högt tryck och mycket förfrågningar om ny trafik till terminalen. Ökad kapacitet tillsammans med vår åkeri- och crossdock, gör att vi nu kan tillgodose marknadens önskemål. Vi vill utveckla vår verksamhet och planerar för det redan till nästa tågplan, säger Karl-Johan Mertz, produktionschef på Mertz Transport.

Av Gösta Hultén


Läs mer