Fler gröna fartyg till Göteborgs Hamn

januari 20, 2017 Infrastruktur , Miljö/CSR , Sjöfart
Fler gröna fartyg till Göteborgs Hamn
unnamed-3

Fler gröna fartyg anlöpte Göteborgs hamn 2016. Foto: Göteborgs hamn.

Av alla fartyg som anlöpte Göteborgs hamn under förra året var en tredjedel klassade som gröna enligt branschens miljöindex. Det är en ökning med 83 procent från året innan.

Göteborgs Hamn premierar fartyg med hög miljöprestanda och ger dem rabatt på hamnavgiften, något som totalt 75 fartyg erhöll 2016, jämfört med 41 fartyg 2015.

Mest rabatt fick de Donsöbaserade rederierna Tärntank Ship Management AB och Furetank AB vars fartyg drivs på flytande naturgas.

— Det är mycket positivt att allt fler fartyg klassas som gröna. Detta är dessutom fartyg som ofta anlöper hamnen, meddelar Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs Hamn AB.

Till grund för rabatten ligger två olika miljöindex, Environmental Ship Index och Clean Shipping Index. Fartyg som har minst 30 poäng enligt ESI eller som är klassade som gröna enligt CSI får 10 procents rabatt på fartygshamnavgiften.
Ytterligare rabatt får fartyg som drivs med flytande naturgas (LNG). Genom att använda LNG som fartygsbränsle minskar utsläpp av svaveldioxid och partiklar till nära noll och kväveoxider med 85 – 90 procent. Även koldioxidutsläppen minskar kraftigt. Dessa fartyg får totalt 30 procents rabatt vid ett anlöp.

Nu ska det dessutom bli ännu enklare för rederierna att få rabatt. Tidigare har rederier varit tvungna att registrera sina fartyg till Göteborgs Hamns trafikledningscentral. Men från och med den 1 januari 2017 sker den registreringen per automatik när fartyg anlöper hamnen. Fartyg som drivs på LNG måste dock fortsatt anmäla det till Göteborgs Hamn AB för att rabatt ska utgå.

 


Läs mer