Slår ett slag för järnvägsgodset

I ett debattinlägg på ekuriren.se slår Eva Berglund och Kristina Larson från Eskilstuna ett slag för bättre underhåll av den eftersatta järnvägen, men utan att kostnaderna täcks genom ökade banavgifter och andra järnvägshämmande avgifter. 

debattörerna till inlägget med rubriken “Prioritera godstransporter på räls” påpekar att vi ständigt uppmanas att sträva efter och bidra till att minska koldioxidutsläppen. 

Men debattörerna ifrågasätter hur denna strävan går ihop med att Green Cargo nyligen varslat drygt 500 lokförare i Sverige.

“Kommer tågtransporter att ersättas av långtradartransporter? Det sägs att vi borde transportera mera på räls för miljöns skull, men går utvecklingen i stället åt motsatt håll?” frågar de i inlägget. 

Av de 260 miljarder som ska satsas på väg- och järnvägsinfrastruktur enligt regeringens transportplan för 2014-2025 för järnvägen bara omkring en tredjedel. 

“I dag tycks det dessutom förekomma illojal konkurrens. Till exempel enligt uppgift måste en godstransport på räls i Västerås hamn betala en avgift per vagn och dygn, medan lastbilstransporten är avgiftsfri” skriver debattörerna, som menar att utlandsregistrerade långtradare pressar priserna med lågbetalda chaufförer från exempelvis öststaterna.

“Många av dessa åkare tankar billig diesel inköpt i sitt hemland. En del av dessa åkare fyller även på billig diesel från uppställd tankbil i södra Sverige. Dieselskatten går då alltså inte till Sveriges statskassa.”

De föreslår också att polisen ska få Det fin utökade resurser och befogenheter för att följa upp gällande regelverk för illegalt cabotage och motverka illojal konkurrens.

“En transport med 100 ton gods mellan Umeå och Hamburg förorsakar cirka en ton koldioxidutsläpp vid järnvägstransport, men cirka tolv ton vid biltransport. Angående resursanvändningen så förbrukar järnvägstransporten cirka 40 000 MJoule mot transport på väg cirka 165 000 MJoule. Ett tågset på cirka 600 meter lär motsvara cirka 20 långtradare.” skriver debattörerna, som även föreslår införande av långtradarskatt.

“Staten måste alltså seriöst ta större ansvar och prioritera kollektivtrafik inklusive järnvägstransporter. Vid jämförelse av kostnader ska naturligtvis även miljökostnader räknas in, vilket inte sker i dag.”

Läs hela inlägget på ekuriren.se


Läs mer