Startbesked för Västlänken

På måndagen meddelade Mark- och miljööverdomstolen att bygget av Västlänken kan börja.

Västsvenska handelskammaren välkomnar beskedet, som är ett viktigt steg för Göteborgsregionen.

– Vi är mycket glada över beslutet. Göteborgsregionen växer snabbt och allt fler människor väljer att leva och arbeta här. En viktig del i att utveckla en hållbar och öppen stad och region är att fler åker kollektivt. Därför behövs nya möjligheter för människor att resa på ett smidigt och säkert sätt, kommenterar Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

När Västlänken invigs 2026 kommer invånarantalet i regionen ha ökat med cirka 200 000. Det är för att klara transportbehoven i denna avsevärt större Göteborgsregion som Västlänken är en nödvändig pusselbit.

Västlänken möter ett lokalt motstånd i Göteborg och ett nytt parti har bildats för att stoppa bygget – pengarna behövs till annat menar man.

Västlänken är däremot en förutsättning för andra satsningar, menar Västsvenska handelskammaren.

–Låt oss nu lägga engagemanget på framtida satsningar och gemensamt arbeta för att dessa kommer till stånd i vår region. Naturligtvis krävs även andra kollektivtrafiksatsningar än järnväg i Västsverige. Kommande diskussioner bör handla om hur vi tillsammans kan förverkliga dessa, avslutar Johan Trouvé.


Läs mer