Sex nya regioner får ansvar för infrastrukturen

januari 2, 2015 Infrastruktur

På nyårsdagen blev landstingen i Jönköping, Örebro, Gävleborg, Östergötland, Kronoberg och Jämtland regioner, med nytt ansvar för bl a infrastruktur.

Ett landsting sköter främst hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur. Men en regions ansvar går längre i och med att man också har hand om regional tillväxt och planering av infrastruktur.
-Det blir ett väldigt tydligt politiskt ansvar som i sin tur gör det lättare att driva den regionala utvecklingen, säger Lisbet Mellgren vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Sedan tidigare har Västra Götaland, Skåne, Halland och Gotland gjort motsvarande förändring. Under 2016 väntas också Västernorrland, Norrbotten och Västmanland bli regioner.

I Stockholm finns dock inga regionbildningsplaner.
-För vår del ser vi gärna att alla landsting blir regioner. Det kan i bästa fall vara genomfört 2019. Kanske kan det också ses som ett steg mot att ha också färre och större regioner, säger Lisbet Mellgren.

För t ex nybildade Region Jönköpings län innebär nyordningen att det landsting som funnits i 150 år slås i hop med regionförbundet. Regionen får också ansvar för bland annat arbetsmarknad, utbildning och infrastruktur.


Läs mer