Logistikfastighetsbolag börsvinnare 2014

januari 5, 2015 Ekonomi , Fastigheter

Den låga räntan har medverkat till att fastighetsbolagen tillhör de främsta vinnarna på Stockholmsbörsen 2014, skriver tidningen Fastighetsnytt.

Fastighetsnytts eget aktieindex, som omfattar den bredare samhällsbyggnadssektorn, har sedan det introducerades den 6 maj 2014, stigit med ca 12 procent. Då huvudlistans fastighetsbolag utgör lejonparten, indikerar det att en stor del av fastighetsindex uppgång kom under första halvåret. Under den perioden har fastighetsindex stigit med 10,6 procent, Under årets första fyra månader steg fastighetsindex med 23 procent. Uppgången från maj till årets slut är betydligt mer blygsam.

Under 2013 steg fastighetsindex med 24,3 procent.

Under fjärde kvartalets första två veckor dök börsen rejält, men återhämtade sig sedan och fick stöd av Riksbankens beslut att lägga reporäntan på noll procent. Då repade sig marknaden och det gäller i synnerhet fastighetsaktierna.

Ränta är den största kostnadsposten för de flesta fastighetsbolag och det är självklart att nollräntan gynnar bolagen. Sedan Riksbanken presenterade sitt beslut i oktober har index stigit med 13,6 procent.

Lågt oljepris och mild vinter har också gynnat fastighetsbolagen.

Sett till enstaka aktier är Sagax årets börsvinnare. Logistikbolagets båda aktieserier är de som har stigit med hittills i år och Sagax B är den aktie som stigit mest. Vid årsskiftet 2013-2014 kostade Sagax B-aktie 24,2 kronor. När Stockholmsbörsen stängde 18 december, kostade Sagax B 43 kronor. En kursökning med hela 77,7 procent. Sagax A hade under samma period stigit med 59,7 procent till 42,8 kronor.

Hela fem fastighetsaktier steg med över 50 procent under 2014, förutom Sagax båda aktier steg Balder med 58 procent, Hemfosa med 54,9 procent och Klövern med 52,5 procent.


Läs mer