Norrbottenom Trafikverkets kapitala misslyckande

december 19, 2014 Åsikt , Ekonomi , Infrastruktur , Transport

Norrbottens Logistikråd är kritiskt till Trafikverkets senareläggning av spårbyte på sträckan Bastuträsk-Boden. “De har inte insett följderna för Sveriges tillväxt, skriver rådets ordförande Inger E Pedersen i ett debattinlägg. 

Hur länge ska Sverige klara sig med undermålig infrastruktur? Idag är det inte primärt bristen på kompetens eller avsaknaden av globalt attraktiva och konkurrenskraftiga produkter som hämmar vårt lands tillväxt. Kan vi inte sköta en sådan basal sak som att transportera ut våra produkter till marknaden så spelar det ingen roll hur duktiga företag vi har här i landet. Sverige har en lång och stolt tradition av att vara ett exportland och har visat sig ledande inom många områden på den globala marknaden.

För att fortsätta prestera och ständigt vara konkurrenskraftig kräver mycket av alla företag oavsett lokaliseringen. En gemensam grundförutsättning är att kunna möta och om möjligt även överträffa kundens förväntningar. Framförallt gällande leveranssäkerheten. När Trafikverket inte lyckas hålla vad som är utlovat är det inte bara ett kapitalt misslyckande i att möta sina kunders förväntningar. Det är även ett bevis på att de inte har insett följdverkningarna av vad deras beslut blir för Sveriges tillväxt.

Årligen kostar kapacitetsbristen på Stambanan genom övre Norra Sverige 570 miljoner kronor för Svenska staten.*

Trafikverket gick tidigare i veckan ut med beskedet att man senarelägger upprustningen av järnvägssträckan Bastuträsk-Boden. En 17 mil lång sträcka med enkelspår av undermålig kvalitet som under lång tid varit kantad av olyckor och förseningar. I början av 2014 genomförde Trafikverket en hastighetssänkning då skicket på banan ”uppvisar tydliga utmattningstendenser.” Samtidigt utlovades att spårbytet skulle tidigareläggas och vara färdig 2016. I onsdags kom plötsligt nya besked från Trafikverket; upprustningen av sträckan skjuts på framtiden till 2019-2020. Enligt Trafikverkets kommunikationschef på Underhåll, Per Gustafsson, beror det på att budgeten för 2015 är mindre än förväntat. De projekt som prioriteras är trafikledning, tågledning och säkerhetsåtgärder på Södra och Västra stambanan.

Norrbottens Handelskammare och Norrbottens Logistikråd, som samlar tio av de största godstransportköparna i norra Sverige, ställer sig mycket kritiskt frågande till hur Trafikverket har valt att prioritera och agera i fråga om sträckan Bastuträsk-Boden.

Den här sträkan är en förutsättning för att knyta ihop blodomloppet för gods- och persontransporterna i vårt land och vidare ut i världen. De samlade värdena som transporteras på järnvägen bringar ett stort värde till vårt land och varje försening, inställt tåg och andra störningar i trafiken kostar samhället 100-tals miljoner.

Norrbottens Logistikråd ifrågasätter Trafikverkets prioriteringar och önskar se en omvärdering av beslutet att försena upprustningen av sträckan Bastuträsk-Boden.

Inger E Pedersen, vd Norrbottens Handelskammare och ordförande, Norrbottens Logistikråd

Medlemmar i Norrbottens Logistikråd

Billerud Karlsborg

Ferruform

Gestamp Hardtech

LKAB

Polarbröd

SCA Munksund

Setra Group

Smurfit Group

SSAB

Stenvalls Trä

Älvsbyhus


Läs mer