Ny vår för gods på Silkesvägen

mars 15, 2016 Infrastruktur , Produktion , Transport
Dachser skickar varor på tåg längs Silkesvägen. Foto Dachser.

Att skicka varor på tåg längs den 11 000 kvm långa Silkesvägen tar 17 dagar. Foto Dachser.

Den gamla Silkesvägen mellan Kina och Europa får ett uppsving med tågtransporter. Ett företag som använder rutten är pumptillverkaren Wilo.

Få handelsleder är så mytomspunna som Silkesvägen. Den cirka 11 000 kilometer långa landvägen mellan Kina och Europa upplever just nu ett uppsving som alternativ till sjö- och flygfrakt. Dachser är ett av de företag som skickar varor via tåg, och vidare via sitt samlastningsnät. En av kunderna på sträckan är Wilo SE i Dortmund.

 

Fraktdilemma fick tåglösning

I november 2015 stod den internationella tillverkaren av pumpar och pumpsystem inför en stor utmaning. Pumpmotorerna till huvudanläggningen i Dortmund lämnade monteringsbandet vid den kinesiska tillverkningsanläggningen i Qinhuangdao för sent för att kunna transporteras via sjöfrakt. Men behovet av motorerna var inte brådskande nog för att rättfärdiga kostnaderna för flygfrakt. På inrådan av partnern Dachser beslutade Wilo att prova en ny transportmetod. För första gången transporterade företaget sina produkter via godståg längs den nya Silkesvägen, i en så kallad LCL-lösning, “less-than-container load”, där en container delas mellan flera varuägare.

Från öst till väst på 17 dagar

Först organiserade Dachser Air & Sea Logistics Shanghai upphämtningen av pumpmotorerna och transporterade dem cirka 1 000 kilometer via lastbil från Wilos produktionsanläggning till Zhengzhou. Där lastades produkterna i en delad LCL-container. Tågoperatören tog emot den lastade containern vid terminalen och därefter kunde resan längs den nya Silkesvägen börja. Den här tågrutten passerar genom Kina, Kazakstan, Ryssland och Vitryssland innan den anländer till distributionscentralen i den polska staden Malaszewicze. Ett alternativ är den transsibiriska rutten, som går genom Manchuriet innan den korsar hela Sibirien. På grund av de varierande spårbredderna längs den här rutten måste containern byta tåg två gånger. Vid järnvägsstationen i Hamburg skötte Dachser tullklareringen åt företaget, och ordnade därefter med vidare transport i sitt eget samlastningsnät för leverans till Wilo i Dortmund via kortdistanstransport. Dachser kallar den här intermodala samordningen mellan olika affärsområden för ”interlocking”.

– Från och med att tåget lämnade stationen i Zhengzhou och fram till att lasten levererades till Wilo i Dortmund, tog LCL-transporten 17 dagar, säger Alexander Nowroth, Business Development Manager Industrial, kundansvarig för Wilo vid Dachser Air & Sea Logistics.

Wilo planerar  för nya transporter via tåg på grund av de hållbarhetsfördelar  metoden erbjuder.

– Transport via flygfrakt hade lätt gett upphov till 13 gånger större CO2-utsläpp, kommenterar Antonio Rodrigues, Group Inbound Logistics på Wilo.

 

Gamla handelsvägar med ny teknik

Uppsvinget för godståg i handeln mellan öst och väst bygger på samma filosofi som den gamla Silkesvägen och hjälper Kina att utveckla nya internationella affärsmöjligheter via de åtta tågstationer som för tillfället betjänar rutten. Läget har förändrats sedan det kalla kriget, och idag är transportvägen enligt Dachser pålitlig, säker och transparent.

– Tågen håller i allmänhet tiden och tågoperatörerna lämnar statusrapporter minst varje dag så att du kan följa godset via GPS, säger Helmut Lustinetz, chef för Global Partner Management vid Dachser Air & Sea Logistics.

När det gäller volymer är järnvägsfrakt naturligtvis en nischprodukt jämfört med sjöfrakt. Men den är gynnsam i de fall då transporttiden är viktig (14 till 16 dagar jämfört med 38 till 45 dagar för sjöfrakt), men inte så brådskande att det motiverar flygfrakt, där transporten kan skötas på 3 till 6 dagar. Många tror att användningen av rutten kommer öka de kommande åren, ett nytt modernt kapitel i Silkesvägens historia.

WILO SE omsätter 1,2 miljarder om året och är en av världens ledande tillverkare av pumpar och pumpsystem för tekniska byggtjänster, alla delar av vattenförsörjnings- och vattenhanteringskedjan samt industrin. Företaget har huvudkontor i Dortmund och övergår liksom andra allt mer från att vara komponentleverantör till att vara systemleverantör. Wilo har över 7 500 anställda vid fler än 60 dotterbolag världen över.


Läs mer