Planer på nytt logistikcenter i Munkedal

mars 15, 2016 Fastigheter , Lager , Logistiklägen

Under flera år har det funnits planer på att bygga ett stort logistikcenter vid E6 mellan Gläborg och Håby i Bohuslän. Nu har politikerna tagit ett beslut som ger ny energi till projektet, skriver Bohuslänningen.

Redan 2012 skrev Bohusläningen om planerna att bygga en anläggning på 20 000 kvm för kyl, frys- och torrlager norr om Håby. Det totala markområdet där är på 325 000.
Då skulle en sådan satsning kosta runt 250 miljard för en transporthub för omlastning, förvaring och distribution av varor.
Håby Logistikcenter, HLC, har tidigare haft option på att förvärva detaljplanelagd mark vid Gläborg, men det förra optionsavtalet upphörde att gälla i januari 2014.
– Anledningen var oklarheter kring detaljplanen och förändringar på kundsammansättningen. Nu vet vi vad vi har att förhålla oss till, säger Owe Andersson, projektansvarig för Håby logistikcenter, som menar att satsningen kan ge minst 50 nya jobb i Munkedal.

Kommunstyrelsen har nu godkänt ett nytt optionsavtal på marken som gäller ett år framåt. Det första och viktigaste steget är nu att få hyresavtal med företag som vill nyttja lokalerna, och sedan börja bygga.
– Vi tror på att det här kommer bli av. Vi välkomnar deras engagemang och ser att det här kan bli början till något som ger många arbetstillfällen i Munkedals kommun, säger oppositionsrådet Ann-Sofie Alm, (M) till tidningen bohusläningen.


Läs mer