Örebro finansierar förstudie för Nobelbanan

april 23, 2012 Infrastruktur , Logistik , Transport

Kommunstyrelsen i Örebro har beslutat att prioritera deltagande i arbetet med förstudien i samverkan med Trafikverket och övriga kommuner och aktörer i stråket Karlstad-Örebro.

Kommunen anslår 1 miljon kronor för genomförandet av förstudie för Nobelbanan under 2012-2013. Medlen tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Kommunstyrelsens beslut förutsätter att beslut även fattas av andra berörda partners i stråket Karlstad-Örebro. Dvs större kommuner, regionförbund, landsting och länsstyrelser.

En förstudie för att utreda Nobelbanan, en planerad järnväg i stråket Karlstad-Örebro, har förberetts de senaste fem åren. Samlande regional aktör i arbetet har varit E18-gruppen Infrastruktur, ett nätverk där samtliga kommuner i stråket Karlstad-Örebro ingår, tillsammans med regionförbunden i Värmland och Örebro samt Örebro läns landsting.

Förstudiens funktion är att beskriva, analysera och bedöma de rimliga alternativ som tagits fram i förarbeten och idéstudie för att lösa prioriterade transportbehov och restidsmål för kollektivtrafik, regionförstoring med mera. Förstudiens genomförande är en förutsättning för att komma vidare i planeringen av Nobelbanan.


Läs mer