Första steget mot ny kombiterminal i Örebro

april 23, 2012 Fastigheter , Logistik , Logistiklägen

Kommunstyrelsen i Örebro anslår 600 000 kronor för genomförandet av projektet för Kombiterminal i Örebro. Medlen tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.

Projektdirektivet kompletteras med förutsättningen: ”Arbetet ska göras inom samverkan för Logistikregionen och näringslivets synpunkter ska inhämtas.

Omlastning av gods väg-järnväg sker idag vid den s k Svampenterminalen vid Mannatorpsvägen, Örebro Terminal. Terminalen är en viktig funktion för regionens logistikverksamheter men behöver omlokaliseras. Området ägs till största delen av kommunens fastighetsbolag Örebroporten, men till en del också av Trafikverket.

För tillfället sker omlastning mellan väg och järnväg av flera operatörer. Förslag till projektdirektiv innebär att Stadsbyggnad får i uppdrag att, i samarbete med Näringslivskontoret, planera en ny kombiterminal i Örebro. Visionen för projektet är att det inom fem år ska finnas en ny, modern kombiterminal.


Läs mer