Örebro allt hetare som logistikläge – närmar sig Göteborg i toppen

Göteborg har varit ständig etta på listan sedan 2005, Det visar  Intelligent Logistiks nya lista över Sveriges 25 bästa logistiklägen 2017 som publiceras den 10 februari. 

Nordens största containerhamn, med oceangående direktlinjer och ett 25-tal pendlar för järnvägsgods, allsidig transportinfrastruktur och spetsutbildning i logistik vid Chalmers och Handelshögskolan har gjort läget till Sveriges självklara logistikhuvudstad.

Ett fantastiskt samarbetsklimat och regional samordning kring gods genom BRG, Business Region Göteborg samt att staden skrivit in mål om logistik i sin affärsstrategi och frigjort attraktiva markytor i hamnen för logistik stärker Göteborgs position ytterligare.

Men de senaste årens störningar i containerterminalen med volymnedgång som följd, tillsammans med ett tapp för transportforskningen på Chalmers har i år också gett poängtapp.

Örebroregionen har de senaste åren etablerat sig stadigt på andra plats på listan, med en stark tillväxt i logistikytor under flera år.
Under två år 2016 och 2017 byggs det hela 200 000 kvm logistikytor i Örebroregionen.

En ny terminal för godstrafik planeras i Törsjöområdet. Nu flyttar också Green Cargo sitt huvudkontor till regionen och närmare bestämt till Hallsberg. Train Alliance planerar också ett nationellt järnvägscentrum i Hallsberg, vilket stärker Örebroregionen ytterligare.
Örebros främsta styrka är läget mitt i landet. Sveriges befolkningscentrum ligger nämligen i södra delen av Hallsbergs kommun.Frågan är därför om Örebroregionen kan hota Göteborg i toppen på listan på Sveriges bästa logistikläge.

 


Läs mer