Nytt rekord för logistikbyggen 2017

februari 10, 2017 E-handel , Ekonomi , Fastigheter , Logistik , Logistiklägen

Aldrig har det byggts mer för logistik i Sverige än i år. Fram till december öppnas 20 nya, stora logistikanläggningar på över 10 000 kvm runt om i Sverige. Det är den högsta siffran någonsin. 

Det betyder att det har byggts total nästan 5 miljoner kvm logistikytor i Sverige sedan 2002. Det är mer än allt som byggts i Danmark. Norge och Finland sammantaget.

– Det är de låga räntorna och den starka svenska ekonomin som driver på den här utvecklingen, förutom att e-handeln nu börjar öka på allvar, menar Linda Persson, uthyrningsansvarig på logistikfastighetsmäklaren JLL.

– Det finns fortfarande också ganska mycket äldre och omoderna lager, som behöver ersättas. Sedan påverkar också politiska beslut, menar hon.

– Att det till exempel byggs så mycket nya bostäder i Stockholm, gör att priserna på mark trissas upp och logistikverksamhet, som är mer priskänslig, tenderar då att flyttas ut. Det här gynnar hela Mälardalen, med nya stora etableringar från Örebro till Nykvarn.

– Bygget av ostlänken gynnar Norrköping, både genom att den lättare nås av pendling och att logistik och industriområden som ligger i vägen för Ostlänken, måste flyttas.

– Även mjuka värden, som tillgång till lämplig arbetskraft och pendlingsmöjligheter tror jag styr var företagen väljer att etablera sig, säger Linda Persson.

Handeln som drar

– Det är den starka handelsmarknad vi har i Sverige som drar upp volymerna, säger David Almqvist på Colliers, som tar fram en årlig statistik över nya logistikbyggen.

– Av årets rekordmånga byggen gäller en tredjedel detaljhandel och en tredjedel partihandel. Dessutom ser vi att en stor del av detaljhandelns lagerbehov drivs av en ökad e-handel. Av årets byggen är ca 200 000 kvm avsedda för aktörer som helt eller delvis bedriver e-handel. Däremot kommer den ökade e-handeln att påverka stadsutvecklarna, särskilt i Stockholm, vars befolkning växer så snabbt, menar David Almqvist:

– Jag tror att det krävs större och bredare strukturgrepp från kommuner, fastighetsägare och berörda myndigheter för att trygga Stor-Stockholms varuförsörjning, speciellt i takt med att konsumenterna önskar allt snabbare och flexiblare leveranser, säger David Almqvist.

– Citynära industriområden konverteras i allt högre takt till bostadsområden. Men ska vi ha en snabb och effektiv varuförsörjning, behöver vi hitta sätt att få in mindre lager även i denna typ av bebyggelse.

 


Läs mer