Ökad tåggodskapacitet i Narvik

februari 24, 2017 Infrastruktur , Transport
Ökad tåggodskapacitet i Narvik
Narvik station moderniseras. Foto: Sweco.

Narvik station moderniseras. Foto: Sweco.

På uppdrag av Bane NOR utför Sweco en omfattande modernisering av nordnorska Narvik station. Resultatet av arbetet blir en kraftig ökning av både stationens och järnvägssträckningens kapacitet.

Narvik, är slutstation för persontrafiken på Ofotbanen, som är förlängningen av Malmbanan på den norska sidan.

– Moderniseringen av Narvik station utgör en viktig del av den pågående satsningen på utveckling och effektivitet av det norska järnvägsnätet och vi är mycket glada över att ha vunnit uppdraget, säger Helge Johansen, uppdragsledare Sweco Norge.

Ofotbanan har dagliga passagerartåg, men det är gods- och malmtransporter som utgör huvuddelen av trafiken. Banan transporterar nära 16 miljoner ton gods årligen, vilket är mer än all övrig godstrafik på järnväg i Norge tillsammans. Tåg med malm från gruvorna i norra Sverige passerar här hela dygnet, året runt.

Syftet med moderniseringen är att öka kapaciteten på Narvik station för att underlätta passagen för längre tåg – särskilt malmtåg – och samtidigt säkra plats för persontågen. Resultatet blir en ökad effektivitet och snabbare tågtrafik.

– Att skapa förutsättningar för den miljövänliga godstrafiken på järnväg är en viktig framtidsfråga för det nordiska transportsystemet, säger Mattias Lundmark uppdragschef Swecos järnvägskonsulter.

Värdet på uppdraget uppgår till drygt 20 miljoner norska kronor. Swecos arbete påbörjas 2017 och planeras pågå till och med 2021,  med en första slutleverans 2018.


Läs mer