Ny webbplats ska göra det lättare att välja kombiterminal

Idag ingår 24 tågpendlar i Göteborgs Hamns system för järnvägstransporter, Railport Scandinavia, som erbjuder tågpendlar för transporter till hamnen från stora delar av Sverige. Nu lanseras en ny webbplats, där samtliga terminaler i systemet presenteras mer utförligt.

Via en sökfunktion på webbplatsens startsida kan besökaren söka efter en lämplig terminal utifrån geografisk position och de terminaltjänster som erbjuds. Får man inte träff direkt när man söker på en ort, så presenteras förslag på de terminaler som ligger närmast geografiskt.

Webbplatsen finns på både svenska och engelska, under adresserna railportscandinavia.se respektive railportscandinavia.com
– Webbplatsen är ett bra exempel där vi underlättar för speditörer och varuägare att hitta nya, klimatsmarta vägar att frakta sitt gods. Genom sökfunktionen blir det enkelt att hitta en terminal som ligger bra till geografiskt och som erbjuder de tjänster man efterfrågar, säger Stig-Göran Thorén, järnvägsansvarig, Göteborgs Hamn AB.

20 av terminalerna har hittills utvärderats enligt ett speciellt ratingsystem, som Göteborgs Hamn tagit fram. På den nya webbplatsen kan man se resultatet av utvärdering för respektive terminal. Man kan också se vilka tjänster terminalen erbjuder och vilken tågoperatör som kör tågen dit.

Senare i höst ska de återstående fyra terminalerna som ingår i Railport Scandinavia också få sin rating. Totalt är det 14 olika serviceerbjudande och kvalitetskriterier som bedöms.

Vill bygga ut till Norge

Ambitionen är att bygga ut det framgångsrika tågpendelsystemet ytterligare.

– I första hand siktar vi på att bygga ut det till nya destinationer i Norrland, eftersom tåggodstransporter kommer allra mest till sin rätt på långa sträckor. Även nya pendlar till Norge är intressanta, säger Stig-Göran Thorén.

En stor del av Norges export och import går idag längs E6 och över Svinesundsbron. Det är långt ifrån optimalt ur miljösynpunkt.

Även om tågpendlarna till och från Göteborgs hamn idag är en stor framgång beräknas bara ca 4 procent av all transporter i Sverige idag gå på tåg.

– Att fördubbla de volymerna borde vara fullt möjligt, menar Stig-Göran Thorén.

– Men för att nå det målet vore det bra om någon stor internationell tågoperatör kom in på den svenska marknaden, menar han.

Dagens tågmarknad har trots avregleringen fortfarande starka drag av oligopol.

Att frakta gods till och från hamnen på järnväg istället för på lastbil innebär också minskade koldioxidutsläpp. Under 2012 sparades enligt hamnen cirka 60 000 ton koldioxid jämfört med om godset hade transporterats till hamnen med lastbil. Det motsvarar utsläppen från 17 000 personbilar under ett år. På varje terminals sida ser man tydligt vilken miljöbesparing man gör genom att använda just den pendeln.

Av Gösta Hultén


Läs mer