Ris och ros till Sverige på FG100-möte

oktober 10, 2013 Ekonomi , IT/Teknik , Logistik , Produktion , Transport
Ris och ros till Sverige på FG100-möte

Frazier Mustapha, Deputy minister i Sri Lanka, Peter Hesslin, vd DHL Freight Sverige, moderator Hilda Hultén, Intelligent Logistik och Gang Hu, VP CEE & Nordics, Huawei, talade om Sveriges möjligheter på utvecklingsmarknader vid FG100-mötet i Stockholm.

Den 9 oktober samlades företrädare från såväl globala som nordiska företag för att tillsammans med representanter från regeringen diskutera framtiden för nordisk ekonomi och nordiskt affärsliv på konferensen Future Global 100 (FG100) i Stockholm.

Platinum Circle, värd för FG100-konferensen, är ett nätverk för regeringar, internationella organisationer och globala företag, med en årsomsättning som överstiger 100 miljoner dollar. Logistikföretaget DHL har varit en strategisk partner sedan 2011.

Tillsammans med över 700 företagsledare och chefer som representerar 55 marknader, över 400 organisationer och 80 statliga och internationella banker och organ, vill FG100-initiativet etablera en dagordning som pejlar riktningen för framtidens ekonomi, handel och industrier sedan 2011. Sammanställningen har fått namnet Future Global Agenda.

Nordens betydelse framstod tydligt också mot bakgrund av dagens ekonomiska och politiska problem i Sydeuropa och i Nordamerika.

– Sverige har goda exempel på exportframgångar och Norden används ofta som testmarknad för ny teknik, på grund av vår benägenhet att ta till oss ny teknik. FG100 är ett jätteviktigt initiativ för ett land där 50 procent av BNP är exportberoende. Det var ett intressant möte, säger Hilda Hultén, chefredaktör på Intelligent Logistik, som var inbjuden som moderator på FG100-mötet.

Mötet behandlade i huvudsak frågor som ekonomisk tillväxt på internationella marknader, strategier för en långsiktig och hållbar etablering på den nordiska och globala marknaden, samt hur offentlig och privat sektor kan samarbeta för att utveckla framtidens globala företag.

Sverige fick en hel del beröm men även kritik. Bland annat för att brista i sin förmåga att ta tillvara den svenska kompetens som finns på internationella marknader. Vårt stora exportberoende gör oss också sårbara för internationella kriser och exporten sjunker.

Lär av konkurrenter

Ett av de mest intressanta inslagen under dagen var Gang Hu, vp för CEE (Central- och Östeuropa) & Nordics på Huawei, som berättade om telekombolagets framgångsrika strategi att åderlåta Ericsson och Nokia på kompetens på deras egna hemmamarknader.

– Vi har inga planer på att köpa Ericsson. De är våra största konkurrenter och alla företag mår bra av konkurrens. Däremot finns det väldigt mycket kompetens inom telekom som vi har nytta av i Sverige. Vill vi däremot ha mobil- eller IT-kompetens så letar vi i Finland, berättade han.

För att öka idag små- och medelstora företags möjligheter att etablera sig och testa
nya marknader både i BRIC-länderna och Afrika och i Norden, efterslystes en databas där möjliga samarbets- och handelspartnerns lätt går att hitta.
I Sverige hade tidigare Exportrådet i viss mån en sådan roll.
Förslaget kom från Amadou Diallo, vd på DHL Freight i Tyskland som påpekade att det finnas massor av svenska företag och svenskar som verkar på internationella tillväxtmarknader.

– Det finns massor av outnyttjad kompetens som företag som vill etablera sig utomlands skulle ha nytta av att få tillgång till. Men mig veterligen finns det inget samlat underlag med sådana kontakter för Svenska företag att ta del av.

Stora möjligheter i Afrika och Asien

Bland talarna fanns politiker och företagsledare från Asien och Afrika, bland annat Eric Mboma, vd på Standard Bank i Kongo (DRC) som berättade om möjligheterna i Afrika.

– Det handlar inte så mycket om nya innovationer utan om att lära känna konsumenterna och marknadsanpassa sina erbjudanden för att nå de afrikanska marknaderna, var hans budskap.

Mötet gästades också av regeringsföreträdare från Sri Lanka som ville locka turism och etableringar till det numera krigsförskonade landet.

– Vi har frihandelsavtal med både Indien och Pakistan och kommer att bli en viktig martitim hub, sade Frazier Mustapha, Deputy minister i Sri Lanka.

– Vi får inte ignorera den nordiska regionen om vi vill uppnå en långsiktig global
närvaro. Den erbjuder marknads- och handelsmöjligheter som kan gynna företag och
regeringar i hela världen, förklarade Lionel Lee, ordförande i Platinum Circle.

Logistiken speglar läget

– På senare år har våra kunder sett en kraftig utveckling i BRIC-länderna och
särskilt i Brasilien, Kina och Ryssland. För att nordiska företag ska bli än mer
konkurrenskraftiga på den globala marknaden måste de fortsätta ha en hög
produktivitet. Samtidigt som de bör exportera kompetens i form av ingenjörsskap,
innovation och utforska nya hållbara marknader – så som ekoindustrin. Eftersom dessa framtidsföretag är leverantörer på en global marknad, tror vi på DHL att det är
viktigt med ett forum som FG100 som kan öppna dörrar på annars okända marknader menar Peter Hesslin, vd för DHL Freight Sverige.
– Vår verksamhet speglar läget i ett land. För oss är tillväxtmarknaden naturligtvis inte Brasilien, eftersom vi är ett vägburet transportföretag. Däremot har Östeuropa, östra Asien och även Kina stor potential, fortsatte han.

Efter FG100 Nordics-mötet kommer de övergripande gemensamma uppfattningarna och synpunkterna sammanställas till rapporten ”Future of Nordics”, vilken kommer att
utgöra en viktig referens för utländska företag och regeringschefer som vill
etablera sig på den nordiska marknaden.

Hilda Hultén


Läs mer