Ny terminal byggs i Göteborgs hamn

mars 2, 2016 Infrastruktur , Miljö/CSR , Sjöfart

Göteborgs Hamn satsar en miljard på en ny terminal i ytterhamnarna på Hisingen. Terminalen är den största hamnutbyggnaden sedan 1970-talet och kommer att stå klar efter 2020.

Mark- och miljödomstolen har gett Göteborgs Hamn tillstånd att bygga en ny godsterminal i anslutning till befintliga terminaler i Arendal på Hisingen. Den nya terminalens yta blir 22 hektar. Den totala investeringen ligger på cirka en miljard kronor.

– Ett mycket glädjande besked som stärker Göteborg som Nordens logistikhuvudstad. Terminalen är en viktig del av vår framtida expansion och ger oss möjlighet att hantera en ökad efterfrågan på sjötransporter via Göteborgs Hamn, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Främst Europatrafik
Det maximala djupgåendet för anlöpande fartyg blir 11 meter. Det innebär att trafiken troligtvis främst kommer att bestå av godstransporter inom Europa – antingen som slutdestination eller till de stora omlastningsnaven i norra Tyskland, Nederländerna och Belgien för vidare transport ut i världen.

– Här ser vi redan idag en ökad efterfrågan från marknaden. Dessutom finns det en politisk vilja i Europa att flytta fler transporter från land till sjö för att avlasta vägarna och minska miljöpåverkan, säger Magnus Kårestedt.

Byggs av muddermassor
Den nya terminalen kommer att byggas av muddermassor från två underhållsmuddringar i hamnområdet*. Massorna läggs i ett invallat område i Arendalsviken och blir till fast material genom att blandas med cement och flygaska. Den optimala mixen av materialen utreds just nu av projektgruppen för tekniska frågor.

– Vi måste få de olika materialen att jobba tillsammans och kapsla in de föroreningar vi har problem med i sedimenten. I Göteborg är det främst TBT som är den stora utmaningen, säger Ida Fossenstrand, teknisk projektledare.

När den nya hamndelen anläggs kommer så kallade ålgräsängar att försvinna från sjöbotten. Ålgräs är en viktig del i havets ekosystem och fungerar som barnkammare för flera fiskarter. Hamnen ska därför återplantera minst lika mycket ålgräs som försvinner från Arendalsviken.

– Ålgräsplantorna är minst sagt kräsna. Strömmarna ska vara rätt, botten ska vara av rätt karaktär och ljusförhållandena måste vara perfekta. Ingen har gjort detta förut i vår typ av hamnmiljö, så det blir verkligen en utmaning att få ängen att växa och trivas, säger Ida Fossenstrand.

Fakta nya terminalen
Byggs på Hisingssidan i Göta Älvs mynning, mitt emellan Älvsborgshamnen och Arendalshamnen.
Bygget påbörjas 2017. Hamnen beräknas stå klar efter 2020.
Byggs av muddermassor som läggs i ett invallat område i Arendalsviken.
Syftet är att hantera ökande godsmängder inom Europa.


Läs mer