NREP kliver in i Norge

NREP Logicenters gör sin första fastighetsinvestering i Norge genom köpet av två logistikfastigheter på 15 000 kvm i Berger.

Berger ligger nära E6 mellan Oslo och Gardermoen. Köpet görs av NREP Nordic Strategies Fund.

– Fastigheterna är utmärkta tillskott i vår strategi att utveckla och äga fastigheter i utmärka logistiklägen, som gynnas av en långtgående trend av ökande efterfrågan och en rådande brist på tillgångar, kommenterar Rickard Dahlberg, Partner på NREP.

Detta är våra första logistikinvesteringar i Norge där marknaden saknar stora och  specialiserade spelare som NREP Logicenters och där vi har en ambition att fortsätta växa, säger Petter Hagen, chef för NREPs Oslokontor.

–  Berger är en utmärkt första lokalisering för att börja bygga vår Norska lofgistikplattform.

 


Läs mer