Ny lösning för att undvika störningar i försörjningskedjan

mars 26, 2013 Infrastruktur , IT/Teknik , Produktion

IBM presenterar nu en ny lösning bestående av programvara och tjänster, som ska hjälpa beslutsfattare att förutsäga och förhindra störningar i försörjningskedjan.

Att övervaka, hantera och underhålla infrastruktur och maskiner under hela dess livscykel är en affärskritisk process. Om produktion eller distribution stannar på grund av fel i infrastrukturen kan det kosta företaget mångmiljonbelopp.

IBMs nya programvara och konsulttjänster för prediktiv analys drar nytta av Big Data för att analysera driftdata från anläggningar och tillgångar och deras processer. Därigenom kan verksamheter i ett tidigt skede förutsäga och eliminera potentiella risker som kan leda till stopp eller problem i exempelvis en tillverkningsprocess och företagen kan få ut så mycket som möjligt av maskiner och infrastruktur.

Lösningen är avsedd att hjälpa företag inom exempelvis telekom- och elektronikbranschen, bilindustrin och övrig tillverkningsindustri att förebygga avbrott i en verksamhets anläggningar och tillgångar. Det kan handla om exempelvis maskiner, fordon, oljeplattformar, broar, med mera.


Läs mer