”Japan är vår starkaste logistikmarknad”

mars 26, 2013 Fastigheter , Logistik , Logistiklägen

– Efterfrågan på logistikfastigheter ökar i Europa och USA men Japan är vår starkaste marknad just nu, säger Guy Jaquier, vd Private Capital i Prologiskoncernen.

Prologis, världens största utvecklare, förvaltare och ägare av industri- och logistikfastigheter, offentliggjorde vid årsskiftet att man säljer 50 % av en fastighetsportfölj i Europa till norska Oljefonden eller “Statens pensjonsfond utland” som den egentligen heter.

– Vi har skapat ett starkt joint venture med en kapitalbas på ca 21 miljarder SEK, säger Guy Jaquier, i en intervju med Intelligent Logistik från företagets huvudkontor i San Francisco.

Norsk oljefond anses vara världens starkaste enskilda investerare och Guy Jaquier är förstås mycket nöjd med det nya partnerskapet.

– Det är en mycket bra affär för båda parter. Logistikfastigheter är en stabil investering och en bättre partner än oljefonden är svår att hitta.

– Tillsammans med norsk oljefond bildar vi Prologis European Logistics Partners med 50/50-ägande. Enligt överenskommelsen kan dock det norska ägandet i framtiden öka upp till 80 procent, säger Guy Jaquier.

Totalt omfattar affären närmare 200 större fastigheter i Europa med en sammanlagd yta på 4,5 miljoner kvadratmeter. De flesta fastigheterna finns i Frankrike och England, men många ligger även i Syd- och Centraleuropa.

– En fördel med affären är också att den gör att vi inte behöver söka ytterligare extern finansiering till projekt i vårt joint venture

Är ni ändå inte oroliga över de höga vakanserna i form av tomma lager, främst i Frankrike och Spanien?

– Nej vi tror oss se att den europeiska krisen håller på att övervinnas. Därför är vi inte oroliga. Men vi betraktar Sverige och Tyskland som Europas mest stabila länder när det gäller logistikinvesteringar. Och det fastighetsbestånd som Prologis har i Sverige har mycket goda utsikter och kan nu också växa.

Hur ser marknadsläget ut i övriga världen när det gäller logistikfastigheter ?

– I USA är läget bättre nu än för något år sedan. I Kina växer vi igen och vi har nu fyra kontor där.

I samband med finanskrisen 2008 avyttrade Prologis sitt betydande innehav i Kina. Men efter samgåendet med AMB 2011 tillfördes en portfölj av logistikfastigheter på den kinesiska marknaden. Det är från den basen man nu vill växa.

Prologis är för närvarande verksamt i 21 länder runtom i världen.

Vilken är er starkaste marknad just nu ?

– Det är faktiskt den japanska. Japan är ett stort land inom logistik. Nu finns ett stort, uppdämt behov att bygga nya och modernare logistikfastigheter i Japan. Det gäller både behovet av större och mer moderna lokaler och av mer energieffektiva byggnader.

Av Gösta Hultén


Läs mer