Ny containerpråmlinje Göteborg- Vänersborg

oktober 3, 2016 Infrastruktur , Miljö/CSR , Sjöfart , Transport
Ny  containerpråmlinje Göteborg- Vänersborg
- Det ser bra ut för sjöfarten. Möjligheter finns att minska stora godsvolymer på väg, säger Johan Lantz. Foto Lena Sonne

– Det ser bra ut för sjöfarten. Möjligheter finns att minska stora godsvolymer på väg, säger Johan Lantz. Foto Lena Sonne

Nu kan inlandsjöfart äntligen starta med pråmcontainrar  på Göta älv från Göteborg till Vänersborg. Ett demopilotprojekt dras igång vecka 48, berättar Johan Lantz, vd Avatar Logistics AB.

Från utredningsstadium och  godkända regelverk har  Sverige nu äntligen  fått den första linjen av inlandssjöfart på pråm som tar containrar. Först ut på Göta älv är rederiet Avatar Logistics,  som grundades i augusti 2015 av de svenska rederierna Erik Thun, Ahlmarks Lines samt VT-Group från Nederländerna, som har mångårig erfarenhet av godstrafik på inre vattenvägar i Europa.

Vem transportköparna i pilotprojektet är Johan Lantz än så länge förtegen om.

– I Vänersborg finns flera tredjepartslogistikföretag, säger han.

Den norska klädjätten Varner Retail har sitt nya 53 000 kvm stora centrallager i Trollhättan och skulle teoretiskt kunna få sina leveranser med pråm på Göta älv istället för lastbil och tåg. Varner Retail har  14 nordiska klädkedjor som Dressmann, Cubus, Carlings och Bikbok med totalt 1 300 butiker.

– Men ingen transportköpare väljer sjöfart om det är dyrare, säger Johan Lantz.

Bra logistiklägen för centrallager är också Kristinehamn och Karlstad, menar Johan Lantz om vi kan konkurrera med lastbil och tågtrafik.

Nya möjligheter öppnas för inlandssjöfarten för Mälaren, Vänern och Göta älv.  EU s gemensamma regler för inlandssjöfart,  d v s trafik på kanaler, floder och insjöar, det som gemensamt kallas inre vattenvägar gäller nu också Sverige sedan 16 december 2014 efter påtryckningar från sjöfartsnäringen.

Sverige hade tidigare inte tillämpat EUs gemensamma regler för inlandssjöfart.  Men nu kan enklare, mindre välutrustade fartyg med lägre bemanning tillåtas, vilket blir billigare för rederierna och sjöfarten.

– Miljövänliga sjötransporter ligger i tiden.

Enligt en tidigare utredning om godstrafikens utveckling på Göta älv finns det en stor potential för en containerälvpendel i slinga mellan Göteborg, Vänersborg och Kristinehamn med godsmängder på Vänern på kring 6 miljoner ton/år eller ca 180’ TEU förutsatt att det uppnås konkurrensneutralitet gentemot andra trafikslag.

– Så fort vi får transportköpare kan vi börja i större skala, säger Johan Lantz. Inriktningen är på industrikunder t ex inom avfallshantering, bygglogistik och bränsletransporter. Vi kan erbjuda hela logistiklösningar med distribution och lasthantering.

Lämpliga fartyg finns inte ännu. Avatar Logistics undersöker möjligheter att bygga pråmfartyg som skräddarsytts för svenska förhållanden och svenska kunders behov.

– Pilotprojektet kan fungera med de fartyg för Vänern som vi redan har. Att ta hit en pråm från Europa kostar en halv miljon.

 

Pråmar sköter citylogistik

I Paris, Amsterdam, Rotterdam, London finns välfungerande citydistribution via städernas vattenvägar med effektiva moderna pråmfartyg som kan gå nattetid och sedan distribueras med elfordon. Efterfrågan på  godstransporter t ex vid vattennära byggarbetsplatser, citydistribution av konsumtionsvaror i Stockholm och andra städer  kommer att öka, tror Johan Lantz.

Men att investera i nya fartyg kan vara problematiskt. Fartyg som byggs och utrustas för inlandssjöfart tillåts bara trafikera vattenområde som har definierats som inre vattenvägar.

Inlandssjöfart är  främst tänkt för Göta älv, Vänern och Mälaren men regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att utreda nya möjligheter för både inlandssjöfart och kustnära sjöfart. Utredningen ska redovisas mot slutet av året.

Transportstyrelsen kan komma att utöka zonerna för inlandssjöfart till vissa kustområden där våghöjden möjliggör trafik med pråmfartyg.  Det skulle stärka potentialen för den kustnära sjöfarten.

Av Lena Sonne


Läs mer