Ny containerhamn i Gävle

mars 8, 2013 Infrastruktur , Logistik , Produktion

Styrelsen i Gävle Hamn AB har gett vd Fredrik Svanbom i uppdrag att utreda möjligheterna till att bygga en ny containerhamn i Gävle, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att hamnen i och med muddringen av inseglingsrännan kommer att kunna ta emot större fartyg med kapacitet på 5 000 TEU* från och med 2014, mot dagens maxkapacitet på 1 500 TEU.

De befintliga kajerna hamnen och nuvarande containerterminal, GCT, kan inte användas för dessa större fartyg vilket innebär att en helt ny containerhamn behöver byggas.

I dagsläget gäller uppdraget att påbörja en förstudie kring utformning, teknisk prestanda samt lokalisering av en ny containerhamn. Bl a ska utredningen ta reda på om det är Fredriksskans eller Granudden som är bäst lokalisering. Den ska även komma fram till vilken operatör som är lämpligast att driva den långsiktigt.

Gävle Containerterminal CGT ägs sedan förra året till 80 % av riskkapitalbolaget Noor Holding, efter att Göteborgs hamn lämnat sitt delägandeRestrerande 20 % äger Gävle Stadshus.

*TEU motsvarar en 20-fotscontainer.

Hilda Hultén


Läs mer