Ny bro i Göteborgs hamn

december 4, 2013 Infrastruktur , Sjöfart , Transport

Idag invigs en ny bro i Göteborgs Hamn. Bron leder lastbilstrafiken över järnvägen och gör det lättare att nå hamnterminalerna på Hisingen. Media välkomnas att delta på invigningen.

Varje år skeppas cirka 900 000 containrar och 560 000 roroenheter via Göteborgs Hamn. Landtransporterna sker med tåg och lastbil och för att underlätta trafikflödet har en ny bro nära Skandiahamnen byggts.

Den nya bron är en del i en större satsning på framkomlighet i hamnområdet som även innefattar nya och mer robusta infartsleder till hamnen samt två nya trafikplatser – Vädermotet och Ytterhamnsmotet.

Terminalerna som drar nytta av den nya bron är bilterminalen (Logent Ports and Terminals), containerterminalen (APM Terminals) samt roroterminalen (Älvsborg Roro)

– När bron nu är klar blir det lättare för både lastbilar och tåg att nå hamnterminalerna och det finns dessutom alternativa infartsvägar om det skulle uppstå köbildningar, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn i ett pressmeddelande.

Bron har byggts av Veidekke på uppdrag av Göteborgs Stad, Trafikkontoret. Göteborgs Hamn AB står för investeringen som ligger på drygt 60 miljoner kronor.

Byggnationen, som pågått sedan 2011, har gått snabbare än beräknat. Från början var det tänkt att bron skulle öppnas för trafik i slutet av 2014.


Läs mer