Cabotagestudien: Innovativ spetsforskning

december 4, 2013 Forskning , Intervjun , Transport
Cabotagestudien: Innovativ spetsforskning

En stor del av godstransporterna i Sverige görs illegalt med utländska dragbilar. Detta om man får tro slutrapporten från den uppmärksammade Cabotagestudien, där forskaren Henrik Sternberg lyckats skapa en gräsrotsrörelse utan motstycke för insamling av data.

– Om inte EU ändrar kurs eller vi konsumenter börjar bry oss om vem som transporterar varorna vi konsumerar, kommer de stora ekonomiska vinnarna vara de företag som snabbast kan flagga ut sina lastbilar och/eller snabbast rekrytera och utbilda kompetent personal från låglöneländer, menar Henrik Sternberg.

 

Få transportfrågor har skapat så mycket debatt i åkeribranschen som frågan om utländsk trafik och illegalt cabotage. Argumenten har haglat om cabotagets betydelse för miljön och den fria marknaden från förespråkarna. Motståndarna menar att de miljö- och arbetsregler som gäller svenska åkare inte gäller utländska ekipage, att kostnaderna och därmed priserna blir lägre på transporter och hotar att undergräva lönsamheten i en bransch med redan låga marginaler, med konkurser och förlorade jobb som följd.
Trots år av intensiva debatter om cabotage i transportbranschen har det inte funnits något riktigt faktaunderlag för hur omfattande det illegala cabotaget är.

App blev lösningen
Lösningen på det bristande faktaunderlaget blev e

Cabotagestudien:

En forskningsstudie på omfattning och effekter av utländska lastbilars förflyttningar i Sverige

Stort genomslag i Sverige
– Totalt sett fick vi in 170640 ”taggningar” mellan 7 oktober 2012 och 8 november 2013. Vår flitigaste användare ”Krilleman” har rapporterat in hela 6398 utländska lastbilar.
Henrik Sternberg berättar att studien nu går in i en intensiv analysfas.
– Nu börjar en längre period av analys av resultaten och insamlande av kompletterande statistik. Totalt sett kommer fyra rapporter att produceras, en för varje land och en slutrapport för hela Skandinavien.
Totalt fick Cabotagestudien-appen ca 8100 användare, flera organisationer och stiftelser har också gått in med bidrag till forskningen. Bl a har Elin och Charles Lindleys stiftelse gett Lunds universitet stöd för ytterligare tre års studier på området.
– I Sverige har vi även för delstudien 2013/14 fått ett finansiellt bidrag av Sveriges Åkeriföretag. Flera företag har även stöttat studien på olika sätt.
– Förutom datainsamling med smartphones, har vi även gjort en roadtrip i Skandinavien för att dokumentera uppställningsplatser för utländska fordon och förstå mer om Östeuropeiska transportörer, som vi ärligt talat vet väldigt lite om.
Själv har Henrik Sternberg blivit bekant med ett antal östchaufförer från Polen och Bulgarien, som nu är informatörer till Cabotagestudien.

Stor andel illegal trafik
Hittills har studien visat att tusentals utländska fordon aldrig eller mycket sällan lämnar Sverige och indikerar att många av fordonen bedriver trafik som sannolikt inte faller under kombidirektivet eller sker med CMR – fraktsedel. De första resultaten indikerade att 20 procent av godstransporterna i Sverige görs illegalt med utländska dragbilar. Men under studietiden har andelen utländska dragbilar har sjunkit.
– Men många frågetecken återstår att besvara. Det är svårt att säga något om resultaten i dagsläget och vi kommer att bli klara med den första delrapporten (Danmark) först i början på 2014.
– Vi har ännu inte börjat analysen av Sverige, men en snabbtitt mönstren visar att antalet lastbilar från Bulgarien som kör frekvent inne i Sverige har minskat kraftigt. Våra observationer på uppställningsplatser visar också en konstant ökning av Svenska lastbilar med utländska chaufförer.
Fortsatt ser vi att utländska timmerbilar, anläggningstransporter och lätta lastbilar stannar längre perioder i Sverige.

Negativa miljökonsekvenser
Det mest intressanta resultatet tycker Henrik Sternberg är att cabotageförespråkare inte längre använder miljöargumentet.
– Cabotagestudien visar att cabotage i ett mikroperspektiv, både på kort och lång sikt, får stora negativa miljökonsekvenser. Samtidigt som sänkta transportkostnader har en positiv ekonomisk effekt, innebär cabotage att Sverige får svårare att nå de antagna miljömålen.
– Prisskillnaderna mellan olika nationaliteter är fortfarande så stora att östeuropeiska åkerier inte behöver ha speciellt hög fyllnadsgrad på internationella transporter, när man vet att marginalen är större på de cabotagetransporter man har rätt till.
– En stor gränstrafikstudie mellan Sverige och Norge som företaget Ramböll gort visar att genomsnittlig lastvikt inte ökat över åren.
Fjärråkerierna i Sverige har många tuffa år bakom sig med uppsägningar och flera konkurser vittnar om det, men det är inget mot vad som väntar när EUs avreglering av transportmarknaden tar nästa steg.
– En lastbilschaufför som kör inrikes i Bulgarien kan tjäna 300€ i månaden och Bulgarien är knappast ensamt om generösa regler för arbetstillstånd för chaufförer som inte är medborgare inom EU, vilket gör att löneskillnaderna kommer att bestå.
– Om inte EU ändrar kurs eller vi konsumenter börjar bry oss om vem som transporterar varorna vi konsumerar, kommer de stora ekonomiska vinnarna vara de företag som snabbast kan flagga ut sina lastbilar och/eller snabbast rekrytera och utbilda kompetent personal från låglöneländer, säger Henrik Sternberg.

Text Hilda Hultén


Läs mer