Norvik logistikpark tar form

NCCs planer på att bygga en logistik- och företagspark i den nya hamnen Norvik utanför Nynäshamn tar nu ny fart efter HDs beslut om stoppat prövningstillstånd.
 

Högsta domstolens besked om att inte ge prövningstillstånd för hamnbygget vid Norvikudden i Nynäshamn gör nu att NCC kan påbörja byggplaneringen av en stor logistik- och företagspark.
– Vi tror på läget och ser stora möjligheter till företagsetableringar, vilket i än högre grad kommer att öka tillväxten och skapa arbetstillfällen. En sådan satsning hade varit omöjlig utan en storhamn, kommenterar Maria Zimdahl, regionchef på NCC Construction, Stockholm/Mälardalen.
NCC Construction har fått i uppdrag att projektera för storhamnen. I kontraktet ingår även en förtursrätt på själva hamnbygget. I anslutning till hamnen planerar NCC en logistik- och företagspark på 450 000 kvm egen mark, vilket motsvarar knappt 65 fotbollsplaner. För Maria Zimdahl kom därför Högsta domstolens beslut som en skänk från ovan.
– Ett mycket positivt besked, inte bara för NCC utan för hela mälardalsregionen. Ett stort antal arbetstillfällen står på spel, både på kort och på lång sikt, för att inte tala om vinsterna för miljön när vägtransporterna minskar. Storhamnen i Norvik kommer bidra till en miljömässigt hållbar tillväxt, fortsätter Maria Zimdahl.
 

Byggs parallellt med hamnen
Utvecklingen av logistik- och företagsparken kommer att påbörjas parallellt med hamnbygget. Däremot är det oklart när den kommer att stå klar. Hamnen beräknas bli färdig under 2016. Hamnbygget sker i nära samarbete mellan The NCC/Aarsleff Norvikudden consortium och byggherren Stockholms Hamnar genom det s k NCC partening, en samarbetsform där byggherren, konsulterna och entreprenörerna gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.
NCC i Sverige består av affärsområdena Construction, Property Development, Roads och Housing. 2011 hade NCC i Sverige en omsättning på 29 miljarder SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.


Läs mer