Miljöpris till Vopac Sweden

maj 3, 2012 Miljö/CSR
Miljöpris till Vopac Sweden

Ard Huisman, vd för Vopak Sweden vid prisutdelningen av Göteborgs hamns mljöpris. Foto Göteborgs hamn

Vopak Sweden miljöprisades för sitt säkerhetstänk och sitt långsiktiga hållbarhetsarbete. Priset delades ut av Göteborgs Hamn på den årliga träffen för aktörer i Energihamnen.

Varje år delar Göteborgs Hamn ut Energihamnens miljöpris. I år gick miljöpriset till Vopak Sweden.m Vopak fick utmärkelsen bland annat för att företaget etablerat lokalt omhändertagande av oljeförorenat vatten och lagring och hantering av tjockolja. Det är åttonde året som Energihamnens miljöpris delas ut. Juryn består av sakkunniga från Göteborgs Hamn AB och Länsstyrelsen i Västra Götaland.
 

Motiveringen löd:
”Vopak Sweden AB är ett internationellt lagringsföretag med betydande verksamhet i Sverige och Göteborg. Vopak Sweden AB arbetar proaktivt med förbättringar av sin verksamhet utefter kundernas behov och samhällets ökade krav. Ombyggnationen av Skarvik 2 och Skarvik 13 i Energihamnen är bra exempel på sådana förbättringar som utförts på ett föredömligt sätt där man överträffat gällande regler och är föregångare i Energihamnen.
Vopak Sweden AB har utfört invallningar runt samtliga cisterner samt etablerat lokalt omhändertagande av dagvatten och oljeförorenat vatten, behandling av luktande gaser och lagring och hantering av tjockolja. Vopak Sweden AB har utmärkt sig som ett företag med högt säkerhetstänkande och arbetar långsiktigt med miljö- och hållbarhetsfrågor.”
 

Oljehamnen blir energihamnen

Oljehamnen i Göteborgs hamn bytte förövrigt namn den 3 maj till Energihamnen i Göteborg, eller på engelska, Gothenburg Energy Port. Syftet är att visa på att det finns mer än bara olja i Oljehamnen. Här hanteras och produceras även till exempel etanol, biooljor, metanol med mera.

– Vi vill markera att vi uppmuntrar utvecklingen mot allt mer förnyelsebart. Nu när dessutom både LNG och biogas kommer att hanteras i hamnen inom en snar framtid ligger namnbytet helt rätt i tiden, kommenterar Jill Söderwall, chef för Energihamnen i Göteborgs hamn.

Ytterligare ett skäl till namn bytet är att ordet ”oil” sällan används i internationella sammanhang. Istället pratar man om crude (råolja), fuels eller energy products. Under senare år har alternativa energislag i Energihamnen ökat.

– En viktig del av omprofileringen är att vi nu kommer att följa upp volymerna på en mer detaljerad nivå för att kunna följa och rapportera om utvecklingen.