PMI: Exportorder upp i stabilt svensk PMI

maj 2, 2012 Inköp

Det svenska inköpschefsindexet (PMI) låg oförändrat kvar vid 50,2 i april. .

Ett tal över 50 indikerar att ekonomin expanderar, medan ett tal under 50 signalerar tillbakagång.

“Delindex för produktionen svarade för det största positiva bidraget till PMI, men även delindexet för orderingången steg. Det var i synnerhet orderingången från exportmarknaden som visade på expansion. Delindexet för leverantörernas leveranstider var oförändrat, men nivån antyder viss försvagning”, skriver Swedbank och Silf, som sammanställer indexet.

Delindexet för sysselsättningen föll tillbaka och företagens personalbehov ser ut att ha minskat. Företagens produktionsplaner fortsatte att justeras ned för det kommande halvåret, men signalerar alltjämt viss tillväxt”.

Index för rå- och insatsvarupriser sjönk med drygt tre enheter till 52,3.

Nedgången indikerar en något minskad efterfrågan globalt. USAs och UKs PMI sjönk och EU-länderna utom Tyskland ligger i allmän 5 punkter under Sverige. Även Kinas PMI var stabilt medan Indiens steg rejält.


Läs mer