Northland bygger vidare på hamnterminal i Narvik

april 24, 2013 Infrastruktur , Produktion , Transport

Den långsiktiga finansieringen för gruvföretaget Northland Resources är ännu inte klar, men rekonstruktören hoppas ändå gå i mål med en plan till stoppdatum den 8 maj.

Northland Resources permanenta lagerbyggnad i Narvik är nu färdigställd och i drift.
Lagerbyggnaden rymmer 210 000 ton järnmalmskoncentrat.

Arbetet med att färdigställa Northlands nya hamnterminal i Fagernes, Narvik, fortgår också enligt plan. Terminalen beräknas vara färdigställd under tredje kvartalet 2013.

Den nya lagerbyggnaden innebär att Northland Resources kan förkorta fartygens liggtid vid kaj till tre dagar och fraktkostnaden blir därmed lägre, enligt ett pressmeddelande.

“Peab NUF, Sandvik och alla underleverantörer gör ett bra arbete för att vi ska kunna ha anläggningen klar enligt den ursprungliga tidplanen. Nästa viktiga pusselbit är den tömningsanläggning som vi räknar med att driftsätta i juli 2013”, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Läs mer:

Usla logistikkotrakt sänker gruvbolaget Northland