Norska transportutskottet i Göteborg

februari 14, 2013 Infrastruktur , Logistik , Transport

Norska stortingets utskott för transport och kommunikationer besökte Göteborg den 13 februari. Infrastruktur- och transportfrågor var i fokus.

Utskottet talade bl a om planerna på höghastighetståg mellan Köpenhamn- Göteborg-Oslo, Västlänken och Västsvenska paketet samt besöka Göteborgs Hamn.

– Det känns som en viktig signal att utskottet kommer hit. Göteborg har ett strategiskt läge som hela Nordens hamn och ett nav i mitten av korridoren som förbinder Oslo med Köpenhamn. Effektiva och hållbara transporter är en viktig framtidsfråga för näringslivet i Göteborgsregionen — men också för resten av Sverige och stora delar av Norden, kommenterade Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg, inför besöket.

Logistik- och infrastrukturfrågor är centrala för Business Region Göteborgs arbete.
– Bl a är vi sk lead-partner för projektet The Scandinavian 8 million city. Målet är att skapa en skandinavisk arbetsmarknadsregion och bygga en modern järnväg för personer och gods.

Därför studeras förutsättningarna för höghastighetståg Köpenhamn-Göteborg-Oslo, som skulle korta restiderna avsevärt och bidra till att skapa en större, gemensam arbetsmarknadsregion.

Utskottets 16 ledamöter fortsatte sin resa med ett besök i Danmark.


Läs mer