Varje felplock kostar 150 kronor

En rapport från den internationella undersökningen “Dolda kostnader” visar att distributionscentraler förlorar i genomsnitt nästan 2,7 miljoner kronor per år på grund av felplock.

Behovet att öka effektivitet och minska kostnader är stort, vilket gör att företag nu ser över både processer och teknik. Även kraven på felfria distributionsprocesser ökar.

Men en ny rapport tyder på att felplock kostar stora summor. Undersökningen omfattar 250 distributionschefer på företag i USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Den visar att den genomsnittliga kostnaden för varje felplock är ungefär 150 kronor. Undersökningen genomfördes av företaget Vanson Bourne på uppdrag av Intermec.

Mer än hälften av de intervjuade distributionscheferna rapporterade en plocknoggrannhet på mindre än 97 procent. 19 procent av de intervjuade mäter inte kostnaderna för felplock, vilket tyder på att de ackumulerade förlusterna i leveranskedjan kan vara än högre. 59 procent av cheferna använder nu begreppet ”den perfekta ordern”, för att identifiera förbättringsområden. Den innebär att företaget, vid kundorder, ska kunna leverera önskad artikel, med önskad kvantitet, vid önskad tidpunkt, till önskat ställe, med korrekt dokumentation och utan skador på gods och förpackning. Begreppet används för både utvärdering och uppföljning av
leverantörers totala leveransservice i flera olika avseenden.

– Undersökningen bekräftar hur mycket kundservicenivå och total lönsamhet påverkas om man inte uppfyller målet i det ”perfekta ordern”. Om den inte tillämpas, kommer resultat och prestanda fortsätta att urholkas, kommenterar Bruce Stubbs, Intermecs Industry Marketing Director för verksamhet inom distributionscenter .

– Mot bakgrund av de kostnadsbesparingar som måste uppnås i hela distributionscentralen, är det av yttersta vikt att investera och använda nya processer och ny teknik.

Bland de företag som nyligen sett över sin flödesprocess ansåg 47 procent av de tillfrågade att plockning var ett viktigt område och där kostnaden enklast kan minskas. För de som mäter enligt ”den perfekta ordern” var möjligheten till besparingar tydliga. Kompletta leveranser ansågs som den lönsammaste åtgärden av 43 procent av de tillfrågade.

Fler resultat:
• Nästan åtta av tio chefer har målet att spara upp emot 20 procent i sin verksamhet. Det kräver en översyn av befintliga processer och teknik.

• Nära 75 procent tror att en ökad automatisering i distributionscentraler skulle få störst effekt för att öka lönsamheten.

• Trots det anser 51 procent att införandet av ny teknik är en “stor utmaning” för de anställda, vilket ställer krav på att ny teknik måste vara intuitiv och enkel att använda.

• Nästan lika många, 49 procent, hävdar att det är svårt att precisera var i distributionsledet nya teknikinvesteringar ger störst resultat.

• 68 procent, tror att de anställdas mobilitet och flexibilitet är nyckeln till att förbättra lönsamheten – synpunkten är starkast i USA (76 procent) och Storbritannien (84 procent).

Teknik på arbetsplatsen
• Trots en stark tro ny teknik och effektiv automatisering, använder 23 procent av företagen fortfarande papper i flera arbetsprocesser inom distributionscentralen.

• Trots en fortsatt användning av papper är de allra flesta företag överens om att modern teknik behövs för att förbättra prestationsnivån i distributionscentralen. 72 procent av cheferna anser att multifunktionella enheter är nödvändiga för att säkerställa medarbetarnas flexibilitet, vilket ofta också innebär ökad kapacitet.

• RFID är en växande tekniktrend som 52 procent av de tillfrågade använder i sin distributionscentral. Tyskland stod för den högsta andelen med 60 procent. 24 procent, använder röststyrning.