Norrköpings hamn blir hub i kontinental järnvägssatsning

september 5, 2019 Infrastruktur , Logistik , Sjöfart , Transport
Norrköpings hamn blir hub i kontinental järnvägssatsning

Ny intermodal lösning mellan Norrköping och Nederländerna. Foto Norrköpings hamn.

Den 4 september var det premiär för en ny direkttrafik för trailers och containers på järnväg mellan Venlo i Nederländerna och Norrköpings hamn.

Den 4 september var det premiär för en ny direkttrafik för trailers och containers på järnväg mellan Venlo i Nederländerna och Norrköpings hamn. Venlo ligger strategiskt till för att nå centrala Europa, och har också kopplingar vidare till andra marknader, med direkttåg till bland annat Italien, Turkiet och Kina. Det är den nederländska logistikaktören Westerman Multimodal Logistics som står bakom satsningen.

Med den nya trafiken blir Norrköpings hamn en viktig länk för svensk handel med kontinenten.

– Det är en glädjande satsning, kommenterar Henrik Åkerström, vd på Norrköpings Hamn. Det finns en tydlig efterfrågan på den här tjänsten från regionens näringsliv, och Westerman har varit angelägna att etablera sig i Norrköping. Det här blir ett hållbart alternativ, och ett steg i arbetet att flytta gods från långväga lastbilstransporter till järnväg och sjöfart.

Westerman har lång erfarenhet av intermodala godstransporter. Det intermodala konceptet kombinerar tågets fördelar på långa avstånd med lastbilens flexibilitet att leverera dörr till dörr. Genom att flytta långväga godstransporter från väg till järnväg reduceras utsläppen med mer än 50 procent. En viktig aspekt är att kombitrafik av detta slag tillåter att en trailer lastas upp till 28 ton istället för 25 ton, som är gränsen för lastbilstransporter genom Tyskland. Då Nederländerna och Sverige dessutom har likvärdiga regler, möjliggör det för Westerman att kunna lasta upp till 31.5 ton i en trailer.

– Med Norrköping som bas ser vi ett intressant område med en stark export och import, kommenterar Pelle Jonsson, svensk representant för Westerman. Vi känner ett stort intresse för de mervärden som vi kan tillföra. För kunderna är det viktigt med pålitlighet och stabila ledtider, men också att kunna bidra till en minskad miljöpåverkan.

Inledningsvis kommer trafiken uppgå till tre heltåg per vecka, men målsättningen är att utöka till en daglig trafik. På lång sikt finns förutsättningar att växa. I hamnen pågår en utbyggnad av kapaciteten, och efter 2020 står Trafikverkets och kommunens satsning på den nya elektrifierade järnvägsanslutningen Kardonbanan klar.