Ny handbok ska förebygga diskriminering inom sjöfarten

september 4, 2019 Arbetsmarknad , Sjöfart

Det var #lättaankar, #metoo-uppropet inom sjöfarten som uppmärksammade att även facket har bristande rutiner för att hantera trakasserier. Därför presenterar nu Seko sjöfolk en ny handbok “Jobba aktivt – vägledning vid kränkande särbehandling och sexuella trakasserier”.

Handboken riktar sig till fackligt förtroendevalda och medlemmar. Handboken är en del i Seko sjöfolks arbete för en sjöfart utan diskriminering.

– Det finns ingen som kan svära sig fri från arbetet mot sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Alla i branschen har ett ansvar. Därför har vi nu tagit fram en handbok för fackligt förtroendevalda som också kommer att ingå i våra utbildningar, kommenterar Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk.

Handboken ”Jobba aktivt” ger användaren koll på vilka lagar som gäller, vad arbetsgivaren är skyldig att göra och inte minst vad du som fackligt förtroendevald eller skyddsombud kan – och ska – göra för att stötta den utsatte. Som medlem får hjälp att förstå din egen situation. Handboken ger vägledning i det viktiga förebyggande arbetet och vid pågående ärenden kan den användas som en manual att följa genom alla steg från anmälan via utredning till beslut och åtgärder

– För en god arbetsmiljö och ett gott samarbete är det viktigt att vi förstår varandras olika roller i arbetet med att stärka arbetsplatsen. Med rätt kunskap kan du göra en stor insats för att förhindra kränkande särbehandling och diskriminering till sjöss. En inkluderande sjöfart stärker inte bara den enskilda arbetsplatsen utan hela branschen, säger Kenny Reinhold.

Handboken är en del av det förändringsarbete för en jämställd organisation som Seko sjöfolk just nu genomför. Andra exempel på åtgärder är en specialutbildning för förtroendevalda kvinnor i förhandlingsteknik, en utbildning av samtliga sektionsstyrelser i ”Att göra jämställdhet” samt samarbetet inom #vågrätt som är sjöfartsbranschens gemensamma arbete för likabehandling.