Nässjö växande hub med eller utan höghastighetsbanan

En ev. höghastighetsbana är inte slutet för Nässjö som järnvägsstad. Strategin är att fortsätta att växa till ledande transportnav för tåggods.
Om höghastighetsbanan byggs blir Nässjö visserligen utan snabbtåg. Men det innebär inte att staden blir förlorare. Tvärt om, förklarar Claes Johansson, vd för Nässjö Näringsliv:
– Om höghastighetsbanan byggs blir en snabb anslutning till Jönköping, via Jönköpingsbanan viktig för oss. Även övriga banor på höglandet är viktiga för ökad pendling.
— Nässjö kommer ha en viktig roll även om kartbilden ritas om med snabbtågen. Vi kommer fortfarande ha vårt demografiska läge mitt mellan storstäderna. Jag har också som förhoppning att vi kommer att bli en Skandinavisk logistikhub som gör att fler företag flyttar till Nässjö, säger Claes Johansson.
Ett av syftena med snabbtågssatsningen är att avlasta stambanan för mer gods.
— Här öppnas vår möjlighet att bli en av Sveriges största transporthubbar. Redan nu har kombiterminalen här flest lyft av alla i Sverige. Vi för en dialog för att fler internationella företag ska splitta mer gods i Nässjö, för vidare transport i Skandinavien.
Med flera stora aktörer inom logistik- och lagerbranschen är Nässjö redan i dag ett av Sveriges största transportkluster.

Logistic Park Nässjö  är samlingsnamnet för en rad logistikintensiva företag och ytor i Nässjö, med direktanslutning till stambanan och 25 minuter till E4:an. Konceptet drivs av Nässjö Näringsliv AB. Det är den enda svenska staden med järnvägslinjer i 6 olika riktningar vilket gör Nässjö till en bra placering för tillverknings- och logistikintensiva företag.  Det har lett till att Jysk, Tura Scandinavia, ITAB m fl företag förlagt sina verksamheter till Nässjö.Senaste tillskottet är Catenas satsning på ett nytt lager. Trioplast är också på väg att etablera sig här.

Just nu snabbutreds alternativ till höghastighetsbanan av Trafikverket. Forumet Södra stambanan.com verkar för ny parallella spår utmed stambanan för att trafiken ska flyta bättre.

Claes Johansson tror att Nässjö har goda chanser att knyta till sig nya företag när godstrafiken på stambanan ska öka. de närmaste åren väntas överflyttningen av lastbilstransporter till järnvägen öka. Enligt en ny rapport från Trafikverket är det dessutom nödvändigt. Om Sverige ska nå sina klimatmål måste ungefär hälften av alla godstransporter flyttas över till järnvägen eller sjöfarten till 2050.
Men för att Nässjö ska bli ett av Skandinaviens ledande transportnav krävs kraftiga satsningar på infrastruktur, främst att staten rustar upp Jönköpingsbanan. Men det behövs även utbildningsinsatser inom logistik- och järnvägssektorn.

 


Läs mer