Nya bron ökar spårkapaciteten till Göteborgs hamn

mars 31, 2016 Infrastruktur , Sjöfart , Transport
Den 29 mars förklarade infrastrukturminister Anna Johansson Södra Marieholmsbron i Göteborg invigd.

Någon minut senare rullade det godståg, som markerar den officiella trafiköppningen, över bron och vidare till Göteborgs hamn, efter att ha välkomnats av trumpetfanfarer.

All tågtrafik över älven flyttar nu till Södra Marieholmsbron. Den äldre bron skall repareras, och i slutet av 2016 blir det klart för dubbelspår.

– De flesta som åker förbi här idag har inte en aning om att det här är ett av de viktigaste infrastrukturprojekten i Sverige. För det ser kanske inte så mycket ut för världen, en järnvägsbro som kompletterar en redan befintlig bro. Men vi som kommit hit idag vet att hela Sveriges exportindustri står och faller med den här bron, sa Anna Johansson.

Allt gods som ska till Göteborgs hamn, Nordens största, går via Marieholmsbron över älven. Tack vare den nya Södra Marieholmsbron fördubblas antalet spår över Göta Älv och det innebär en ökad tillgänglighet och minskad sårbarhet, både för godstransporterna till och från hamnen och för persontrafiken på Bohusbanan. Bron kommer även att ha en gång- och cykelbana som blir klar under hösten.


Läs mer