Ministermöte om den ökande färjetrafiken mellan Ystad och Polen

november 30, 2016 Infrastruktur , Sjöfart
Ministermöte om den ökande färjetrafiken mellan Ystad och Polen

 

Från höger Björn Boström, VD Ystad Hamn, Polens sjöfartsminister Marek Grobarczyk och vice sjöfartsminister Pawel Brzezicki. Foto: Ystad hamn.

Från höger Björn Boström, vd Ystad hamn, Polens sjöfartsminister Marek Grobarczyk och vice sjöfartsminister Pawel Brzezicki. Foto: Ystad hamn.

Den växande färjetrafiken mellan Ystad och Polen och hur man ska säkra en kapacitet som matchar framtidens trafikvolymer var frågor som stod på agendan när Ystad Hamns vd Björn Boström i veckan träffade Polens sjöfartsminister i Warszawa.

Ystad hamn är Sveriges största hamn med färjetrafik till Polen med nästan 2.000 färjeanlöp och mer än 2,8 miljoner ton gods år 2015. En god relation och ett bra samarbete mellan Ystad och Polen är därför viktig för att de senaste årens positiva utveckling ska kunna fortsätta. Av den anledningen träffade  Ystad hamns vd Björn Boström i veckan Polens sjöfartsminister Marek Grobarczyk och vice sjöfartsminister Pawel Brzezicki.

– Som Sveriges största hamn med färjetrafik till Polen måste vi se till att utveckla färjelinjen mellan Ystad och Swinoujscie för att kunna tillmötesgå marknadens behov. Vi måste därför föra en nära dialog med polska politiker och aktörer, och jag är glad att den polska ministern och viceministern tog sig tid att möta mig idag. Detta är också ett tecken på att Polen ser Ystad som en viktig trafiksamarbetspartner, meddelar Björn Boström.

I slutet av augusti i år undertecknades en avsiktsförklaring mellan Ystad Hamn, hamnen i Swinoujscie och rederiet Polferries. Parterna ska arbeta för att säkra att kapaciteten på linjen matchar framtidens behov. Konkret kommer rederiet Polferries att bygga två nya och större färjor som förväntas vara i drift år 2019/2020. Färjorna kommer att öka kapaciteten med mer än 30%. Samtidig planerar Ystad Hamn två nya färjelägen i den yttre hamnen vilka förväntas vara färdiga 2018/2019.

– Med avsiktsförklaringen, nya större färjor och färjelägen har vi tagit ett viktigt steg för att säkra att kapaciteten på linjen motsvarar framtidens behov, men vi måste hela tiden föra en nära dialog och stärka vårt samarbete vilket dagens möte har bidragit positivt till. Jag ser fram emot ett framtida samarbete såväl med ministern som med andra polska aktörer, avslutar Björn Boström.

 


Läs mer