Miljonprojekt för hållbara transporter

december 21, 2011 Infrastruktur , Logistik , Transport

Vinnova satsar 2 225 000 kr på tre förstudier inom området hållbara transporter, där bland andra Business Region Göteborg är en av de medverkande parterna.

Projektledare för studierna blir Closer Lindholmen, en nystartad arena för transporteffektivitet på Lindholmen Science Park.
Projekten GOSMART och SENDSMART ska ta fram och demonstrera lösningar för både person- och godstransporter för det nya Göteborg som växer fram genom det västsvenska paketet. Målet är att skapa en bättre vardag för både medborgare och företag och dessutom lyfta Göteborg som ett föredöme inom hållbara transporter. Det tredje projektet kommer att verka inom EU-initiativet Gröna Korridorer med syftet är att skapa hållbara lösningar som stärker logistikbranschens konkurrenskraft.
Satsningen görs inom Utmaningsdriven innovation där Vinnova har identifierat fyra stora samhällsutmaningar. Utifrån dessa vill man att akademi, näringsliv och samhälle samarbetar för att skapa projekt och hitta nya lösningar. Som en del av den kreativa samverkansmiljön på Lindholmen Science Park är det något Closer har arbetat med redan från starten.
– Beslutet är ett bra betyg för Lindholmen Science Park som mötesplats och dess styrka att kunna skapa samarbeten och framgångsrika projekt, säger Jerker Sjögren, programansvarig på Closer, i ett pressmeddelande.
Bland Closers samarbetspartners finns, förutom Business Region Göteborg, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Stad, Volvo, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Handelskammaren och Schenker. Tillsammans ska de ta sig an utmaningen Hållbara attraktiva städer.