EU stödjer höghastighetståg Oslo-Göteborg-Köpenhamn

december 21, 2011 Infrastruktur , Logistik , Logistiklägen

2,5 timmar mellan Oslo och Köpenhamn via Göteborg kan bli verklighet om parterna bakom interregprojektet COINCO North II lyckas. Utredningen stöds av EU-programmet Interreg IV A.

Projektet bygger vidare på resultat och kunskapsunderlag framtaget genom COINCO (Corridor of Innovation and Cooperation), ska pågå i tre år (2012-2014) och har en budgetram på 2,9 miljoner euro, cirka 27 miljoner SEK.

Göteborgs Stad är en av de 14 parter som gått in i projektet som startar i januari 2012 och avslutas tre år senare. Projektet fokuserar på järnvägen som en väsentlig faktor i utvecklingen av regionen, både för passagerare och gods, och kommer att arbeta för utvecklingen av en snabbtågsjärnväg på sträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn. Målsättningen på längre sikt är ett höghastighetståg som tar dig från Oslo ner till Köpenhamn på mindre än 2,5 timmar. Ökad kapacitet på järnvägen, medför att väsentliga andelar gods kan flyttas från väg till järnväg. En
höghastighetsbana skulle fungera som en grön transportkorridor till kontinenten.

– Mer miljövänlig och effektiv transport ger mer livskvalité och fler valmöjligheter för invånarna i regionen. Samtidigt skapas en större och mer robust arbetsmarknad bestående av flera branscher. I ett europeiskt och globalt sammanhang är detta avgörande för att kunna attrahera kompetens och investeringar, kommenterar Bengt Wennerberg, chef för Infrastruktur och Logistik vid Business Region Göteborg som är ansvarig organisation på
svensk sida.

EU-programmet Interreg IV A, Öresund-Kattegat-Skagerrak godkände den 9 december projektet vars fullständiga namn är COINCO North II, The Scandinavian 8 Million City. I projektansökan visar man på de effekter som uppstår med ett utbyggt järnvägsnät där den befintliga banan byggs ut till dubbelspår och ett höghastighetsspår utreds. Målsättningen är
att säkerställa koordinerade beslut hos de nationella myndigheterna i Sverige, Danmark och Norge när det gäller utbyggnad av ny och modern järnvägsinfrastruktur i korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn.

Projektet har sin utgångspunkt i Den Skandinaviska Arenan (DSA), ett politiskt samarbete mellan Göteborg-Oslo-regionen och Öresundsregionen. Budgeten för COINCO North II är cirka 27 miljoner kronor.

– Att delta i ett projekt som Coinco North II är ett sätt att bidra till en ökad tillväxt i regionen. Vi har många norska företag i Göteborgsregionen som kommer att har stor fördel av en utbyggd järnväg. På samma sätt kommer detta att gagna alla svenska företag som finns i Norge, kommenterar Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Oslo-Göteborg-Köpenhamn är Norges viktigaste godskorridor för import/export, men utgör en stor miljöutmaning eftersom stora godsvolymer fraktas på väg. 2 400 lastbilar passerar gränsen mellan Norge och Sverige dagligen. Järnvägens marknadsandelar för godstransport är bara 17 procent idag. Öppningen av Femarn-Bält, en fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland, kommer ytterligare stärka järnvägen och skapa tillväxt i transit-trafiken både från Danmark och från Sverige.


Läs mer