Svea Real miljöcertifierar

december 21, 2011 Fastigheter , Miljö/CSR

Som ett led i miljöarbetet, har de första fastigheterna i Svea Reals bestånd GreenBuilding-certifierats.

Det är en fastighet i Årsta i Stockholm samt en i Östra Hamnen i Malmö som nu uppfyller alla krav och kriterier för att certifieras enligt GreenBuilding.
SveaReal har genomfört energibesparande åtgärder i syfte att sänka energiförbrukningen. Det ger stora besparingar för både hyresgästerna och SveaReal,
samtidigt som det bidrar till en hållbar framtid.
– Detta är våra första fastigheter som certifieras och vi kommer nu att öka takten kommande år. Vi är stolta över att kunna presentera fastigheter som trots några år på nacken ändå har en naturlig plats i ett framtida klimatvänligt fastighetsbestånd, kommenterar SveaReals vd Claes Malmkvist.