Kungligt seminarium firar stambanejubileum

I år är det 150 år sedan Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm stod färdig. Det kommer att högtidlighållas den 27 september av bl a kung Carl XVI Gustaf.

Alla Sveriges län, sammanlagt 21 stycken, fick chansen att ge förslag på event som kungen kunde besöka under 2012. Järnvägens utveckling och vad som händer med tågtrafik och infrastruktur i framtiden, fångade särskilt hans intresse. Den 27 september kommer därför Kung Carl XVI Gustaf till Hallsberg för att lyssna på en hearing där Trafikverket, SJ och m fl ger sin syn på framtidens järnvägstrafik.
– Hallsberg har dragit till sig enorma privata investeringar på grund av järnvägen och det geografiska- och demografiska läget. Med rätt investeringar på järnvägen har hela länet stora möjligheter att få ökad tillväxt, säger landshövding Rose-Marie Frebran.
Hallsbergs kommun och Länsstyrelsen har inlett ett samarbete för att tillsammans arrangera det kungliga mötet i Hallsberg. Landshövding Rose-Marie Frebran och Thomas Doxryd, kommunalråd i Hallsbergs deltar givetvis också.
– Programmet kommer att ge en tillbakablick till västra stambanans födelse, dagens trafiksituation och infrastruktur, problemområden och långsiktiga lösningar. Avslutningsvis kommer vi att visa ett framtidsperspektiv, en vision för framtiden och järnvägen, berättar Thomas Doxryd.


Läs mer