Tre nya logistikbyggen i Castellumbolags regi

april 12, 2012 Fastigheter , Logistik

Tre dotterbolag i Castellum-koncernen har den senaste tiden påbörjat nyproduktion av 13 280 kvm lager och kontor för 116 miljoner kronor skriver nyhetswebben Fastighetssverige.

Harry Sjögren har påbörjat nyproduktion i Viared (Borås) av 9 200 kvm varav 8 750 kvm höglager och resterande del kontor. Nyproduktionen är fullt uthyrd och beräknas vara färdigställd i slutet av 2012. Investeringen beräknas uppgå till 58 miljoner kronor.

I Rosersberg, Sigtuna, har AB Brostaden påbörjat nybyggnation av
4 080 kvm, varav 2 820 kvm består av lagerytor. Investeringen beräknas uppgå till 40 miljoner kronor och bygget ska vara färdigställd i slutet av 2012. För närvarande är inga kontrakt tecknade i den nya byggnaden.

I Backa, Göteborg, har Eklandia Fastighets AB påbörjat ombyggnation av en lager- och logistikfastighet för en ny hyresgäst. Investeringen beräknas uppgå till 18 miljoner kronor och vara färdigställd under andra kvartalet 2012.

I Örebro har Aspholmen Fastigheter AB förvärvat en industrifastighet om 3 050 kvm som gränsar till bolagets befintliga fastighetsbestånd. Inga kontrakt är tecknade i byggnaden. Investeringen uppgick till 20 miljoner kronor och tillträde har skett.
 


Läs mer