Konkurrensverket avstyrker eko-bonussystem

april 30, 2018 Infrastruktur , Miljö/CSR , Sjöfart
Regeringens förslag till förordning om ett tillfälligt eko-bonussystem i Sverige har blivit avslagen av Konkurrensverket, det skriver sajten Branschaktuellt. 
Den beredning som ligger till grund för förslaget till förordning är otillräcklig och har till stora delar inte varit föremål för remissbehandling, skriver Konkurrensverket, och skälen för att lämna stöd är inte heller tillräckligt belysta.

Konkurrensverket anser även att de administrativa kostnaderna är underskattade och förslaget saknar konsekvensbeskrivningar avseende konkurrensen. Mot den bakgrunden avstyrker Konkurrensverket förslaget till förordning om eko-bonussystem.


Läs mer