Jula köper tågterminalen ”Dryport Skaraborg”.

mars 26, 2018 Infrastruktur , Lager , Logistik , Transport
Jula köper tågterminalen ”Dryport Skaraborg”.

Skaraborg Logistic Center. Fotograf: Tor-Leif Halvorsen.

 – Detta är en stor satsning och ett helt nytt spännande affärsområde för Julakoncernen, kommenterar Karl-Johan Blank, Julas ägare och koncernchef. Tågterminalen, som är en central del i Julas logistikkedja, ska nu utvecklas vidare.

Jula har tillsammans med Falköpings kommun utvecklat en gemensam vision som innebär att man har för avsikt att utveckla Skaraborg Logistic Center och Marjarp-området till ett av Sveriges mest attraktiva logistikområden. Köpet av den befintligliga kombiterminalen, ”Dryport Skaraborg”, innebär att Jula tar över alla till terminalen kopplade avtal.

– Jula kommer att fortsätta utveckla den befintliga containerpendeln mellan Göteborgs Hamn och kombiterminalen ”Dryport Skaraborg” samt arbeta aktivt för att attrahera ny trafik och verksamhet. Jula kommer även att arbeta för att etablera logistikanknuten verksamhet på av Falköpings kommun ägd mark i den till terminalen anknutna logistikparken, säger Lennart Karlsson, Julas logistikchef.

Visionen omfattar såväl utvecklandet av nya logistik- och transportlösningar som etablerandet av ny logistikanknuten verksamhet. Målet är att Skaraborg Logistic Center ska vara etablerat som ett av Sveriges starkaste varumärken inom logistikområdet senast 2025.

Det var i september 2013 som Jula tillsammans med Schenker etablerade en järnvägspendel för containers mellan Falköping/Skaraborg och Göteborgs Hamn.  Idag hanteras på årsbasis cirka 25 000 TEU på terminalen. Jula har den stora basvolymen i containerflödet och resterande containerplatser erbjuds andra företag i regionen. Idag finns det ett tiotal företag som kontinuerligt använder pendeln, bland annat IKEA/Gyllensvaan, MIO, A Lot Decoration och Swedish Match.

Julas tåglogistiklösning med containerfrakt från hamnen i Göteborg till centrallagret i Skara innebär stora miljövinster – när  förändringen genomfördes minskade det totala koldioxidutsläppet med 750 000 kg. Med alla olika delar på plats är den slutliga reduceringen av CO2-utsläpp hela 96%. Det har möjliggjorts genom tågpendeln + biodiesel + långa fordon. Jula har sedan valt att miljökompensera upp till 100%.

 

 


Läs mer