Green Cargo kan bli del av SJ

mars 27, 2018 Infrastruktur , Miljö/CSR , Sjöfart

Statliga Green Cargo ska ses över, och regeringen öppnar för att slå ihop bolaget med SJ, det skriver DN idag.

Fram till 2001 låg gods- och persontrafiken i samma bolag, och så kan det bli igen. Näringsdepartementet ska göra en översyn av Green Cargos strategi och situation, på lång och kort sikt.

– Vi drar inte slutsatserna på en gång, men skulle det visa sig att Green Cargo utvecklas bättre i samband med SJ kommer vi att överväga det, säger Mikael Damberg, till DN.

Ett tecken på att det skulle bli så är att regeringen flyttat SJ:s ordförande Jan Sundling till motsvarande position på Green Cargo.

Regeringen vill se en överflyttning från väg till järnväg, men denna sker inte och en anledning är att företagen inte litar på att godset kommer fram i tid om de väljer järnvägen.

– Vi gör samma analys, säger Mikael Damberg till DN, och därför satsar vi mer på underhåll och infrastruktur, men det finns fortfarande ett ansvar för respektive bolag att göra sitt yttersta. Trots att SJ haft liknande problem med nedrivna kontaktledningar och annat har man kunnat vända utvecklingen.


Läs mer