Jönköpingspolitiker tar strid för höghastighetsbana

december 14, 2018 Infrastruktur

Foto: Jönköpings kommun.

Frågan om höghastighetstågen måste upp på den politiska dagordningen igen. I ett öppet brev till Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon kräver politiker i Jönköping att nya diskussioner måste till.

– Det här har varit en lång process för kommunerna där vi lagt ner mycket tid, pengar och arbete. Att Trafikverket går ifrån förhandlingsresultatet gör det otroligt svårt för oss att planera för framtiden, kommenterar Ann-Marie Nilsson, ordförande för kommunstyrelsen i Jönköpings kommun.

De senaste åren har Jönköpings kommun tillsammans med Region Jönköpings län och länets kommuner aktivt arbetat för att satsningen på höghastighetsjärnväg och nya stambanor för Sverige ska bli verklighet. I december 2017 skrev länets tre tänkta stationskommuner och Region Jönköpings län avtal med regeringens förhandlingsorganisation Sverigeförhandlingen om de nya stambanorna.

Avbrutet arbete skapar osäkerhet

När den nationella infrastrukturplanen beslutades i maj 2018, innehöll den beslut om nya stambanor för sträckorna Järna – Linköping, Göteborg-Borås och Lund-Hässleholm, men ingenting om de centrala sträckor som gör att hela systemet hänger ihop. Trafikverket inledde en lokaliseringsstudie för ny järnväg mellan Linköping och Jönköping, och startade en samverkansprocess med berörda regioner och kommuner.

I oktober 2018 meddelade Trafikverket i en skrivelse att myndigheten avbryter lokaliseringsstudien och att den gemensamma inriktningen inte längre gäller. Trafikverkets skrivelse skapar stor osäkerhet om bland annat stationslägen, kostnadsfördelning och hastigheter, och ökar risken att en hållbar utveckling bromsas – i Jönköpings län och i hela Sverige, skriver Jönköpingspolitikerna  Ann-Marie Nilsson (C) och  Malin Wengholm (M), ordförande i regionstyrelsen, tillsammans med ledande politiker från Tranås, Värnamo, Aneby och Vaggeryd och menar att nya diskussioner måste till.

”Människor vill välja tåget”

– Utbyggnaden av järnvägen är en oerhört stor och viktig fråga och den är avgörande för många kommuner och landets utveckling. Människor vill välja tåget och nu är det viktigt att få till en intensiv diskussion där vi tänker långsiktigt, kommenterar Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Jönköping.