Järnvägsburet gods minskar i Trelleborg

januari 18, 2013 Infrastruktur , Produktion , Transport

Under 2012 minskade mängden gods på järnväg via Trelleborg med nästan 19 procent. Lastbilsgodset minskade under samma period, men bara med 3,6 procent. Detta trots att hamnen satsat på att istället öka järnvägsgodsets andel.

Järnvägsgodset låg 2012 på cirka 1 miljon ton, medan lastbilsgodset låg på ungefär nio miljoner ton. Att mängden gods via järnväg minskar mer än antalet vagnar, beror på att godset som fraktatshaft lägre vikt.

Sedan årsskiftet har hamnen satsat på rangering av järnvägsvagnar till kombiterminalen. Den första kunden är TXLogistik, som kör två tåg dagligen – till Årsta och Eskilstuna.

– Det är positivt, säger Tommy Haléntill tidningen Trelleborgs Allehanda. Vi har en ny kund på gång från 1 februari.

Green Cargo däremot rangerar fortfarande sina egna tåg i hamnen.

2007, året före finanskrisen var året då det fraktades mest gods via Trelleborgs hamn. Mängden gods låg då på nära 12,9 miljoner ton.


Läs mer